Kontakty oddelení

Anestéziológia a intenzívna medicína

Primár oddelenia

MUDr. František Cisarik

041 5110 327

Zástupkyňa primára pre lôžkovú časť

MUDr. Petra Jánošová

041 5110 845

Zástupkyňa primára pre anestéziologickú časť

MUDr. Jarmila Tichá

041 5110 845

Vedúca sestra

PhDr. Renáta Frývaldová

041 5110 846

Zástupkyňa vedúcej sestry OAIM

Mgr. Jana Pialová

041 5110 846

Dokumentačná sestra OAIM

Mgr. Anna Rakučáková

041 5110 691

Sestra dennej zmeny

Renáta Remencová

041 5110 846

 

Centrálna sterilizácia

Vedúca sestra

PhDr. Jarmila Mackovčáková

041 5110 537

Oddelenie

 

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Zastupujúci primár oddelenia

MUDr. Peter Gábriš

0918 628 981

Vedúca sestra

 

Dermatovenerológia

Vedúca lekárka

MUDr. Milada Kullová

041 5110 457

Zástupkyňa vedúcej lekárky

MUDr. Tatiana Bulejčíková

041 5110 457

Vedúca sestra

Mgr. Mariana Poliaková

041 5110 525

 

Fyziatria, balneológia a rehabilitácia

Primárka oddelenia

MUDr. Nina Ľorková

041 5110 560

Lekárka

MUDr. Eva Trzubová

041 5110 477

Fyzioterapeutka poverená vedením

Mgr. Zuzana Húsková

041 5110 561

 

Fyziatria, balneológia a rehabilitácia - lôžková časť

Vedúca sestra

Mgr. Uričková Mária041 5110 268

Lekári

MUDr. Trzubová Eva
MUDr. Bútorová Jana
MUDr. Hrubinová Jana
MUDr. Bacmaňák Martin

041 5110 263

 

Sestra

041 5110 257

Telocvičňa

041 5110 267

 

Gastroenterológia

Vedúci lekár

MUDr. Dušan Polák

041 5110 346

Zástupkyňa vedúceho lekára

MUDr. Andrea Váňová

041 5110 467

Vedúca sestra

Mgr. Jarmila Bodnárová, Dis 

041 5110 479

 

Gynekológia a pôrodníctvo

Primár oddelenia

MUDr. Ladislav Tomša

041 5110 385

Zástupca primára

MUDr. Anna Žideková

041 5110 583

Vedúca pôrodná asistentka

Mgr. Lenka Jatiová

041 5110 376

Lekár MUDr. Marek Pavlišín
Lekár MUDr. Peter Durmis
Lekár MUDr. Pavol Babjak
Lekár MUDr. František Krasňan
Lekár MUDr. Daniel Klačko
Lekárka MUDr. Vladimíra Kačeriaková (t.č. MD)
Lekárka MUDr. Júlia Holešová
Lekárka MUDr. Monika Bátorová
Lekárka MUDr. Petra Durmisová
Lekár MUDr. Martin Sudek
Lekárka MUDr. Marcelina Nadolna
Lekárka MUDr. Zuzana Bulejčíková
Lekárka MUDr. Mária Mušková
Lekárka MUDr. Zuzana Kuhajdiková
Lekárka MUDr. Alexandra Határová (t.č. RD)
Lekárka MUDr. Oľga Káčeríková 
Lekárka MUDr. Zuzana Čimborová
Lekárka MUDr. Martina Fizíková
Lekárka MUDr. Anna Žideková 
Lekárka MUDr. Dušan Papánek
Lekárka MUDr. Lenka Lazorová - Surgentová

 

Hematológia

Vedúca lekárka

MUDr. Marta Kučeráková

041 5110 344

Zástupkyňa vedúcej lekárky

MUDr. Lucia Okonová

041 5110 488

Vedúca laborantka

Mgr. Veronika Hanuláková

041 5110 389

Ambulancia

 

 

 

Chirurgia

Primár oddelenia

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

041 5110 322

1. Zástupca primára

MUDr. Igor Bízik

041 5110 329

2. Zástupca primára

MUDr.Vladimír Haľko

041 5110 326

Vedúca sestra

Mgr. Mária Žabková

041 5110 523

Manažérka dennej zmeny - operačné sály

Ing. Alexandra Korcová

041 5110 826

Manažérka dennej zmeny - ošetrovacie jednotky

Mgr. Miroslava Tichá

041 5110 789

Manažérka dennej zmeny - ošetrovacie jednotky

Katarína Lašútová

041 5110 534

 

Infektologická ambulancia

Lekár

MUDr. Igor Štúr

041 5110 335

Sestra

Eva Fabšíková

041 5110 335

 

Klinická a radiačná onkológia

Primárka oddelenia         

MUDr. Dagmar Sudeková

041 5110 700, 041 5110 705

Zástupca primárky pre radiačnú onkológiu

MUDr. Peter Németh

041 5110 720

Zástupkyňa primárky pre klinickú onkológiu

MUDr. Zuzana Štofová

041 5110 773

Vedúca sestra

Mgr. Jana Ďurajková

041 5110 722

Fyzik

Ing. Martina Kollárová

041 5110 701

 

Lekáreň FARMÁCIA

Vedúci farmaceut

PharmDr. Daniela Mekiňová

041 5110 474

 

Lekárska genetika

Vedúca lekárka

MUDr. Ivana Paučinová

041 5110 255

Zástupca vedúceho lekára

RNDr. Tomášová Radoslava

041 5110 446

 

Liečebňa dlhodobo chorých

Primárka

MUDr. Ingrid Šúleková, MPH

041 5110 612, 041 5110 613

Zástupkyňa primárky

MUDr. Zuzana Behulová

041 5110 613, 041 5110 741

Vedúca sestra

PhDr. Gabriela Horvátová, DiS.

041 5110 692

Dokumentačná pracovníčka

Gabriela Mičianová

041 5110 735

Lekár

LDCH 2.A: 041 5110 629

LDCH 2.B: 041 5110 741

Sestra

LDCH 2.A: 041 5110 630

LDCH 2.B: 041 5110 740

 

Nemocničná lekáreň

Vedúci farmaceut

PharmDr. Eva Rybárová

041 5110 505

Farmaceut

Denisa Potočková

041 5110 506

Odd. zdravotných pomôcok

 

041 5110 510

 

Nemocničná lekáreň – Oddelenie výdaja pre verejnosť

Zodpovedný farmaceut

PharmDr. Eva Rybárová

041 5110 505

Farmaceut

PharmDr. Kristína Štanská

041 5110 359

 

Nemocničná lekáreň – Oddelenie výdaja pre verejnosť Poliklinika

Zodpovedný farmaceut

PharmDr. Eva Rybárová

041 5110 505

Farmaceut

PharmDr. Lucia Trubanová

041 5110 877

 

Neurochirurgia

Primár oddelenia

MUDr. Ivan Mačuga, MBA

 

Zástupca primára

MUDr. Ladislav Potočniak

041 5110 325

Vedúca sestra

Mgr. Adriána Murárová

041 5110 577

 

Neurológia

Primár oddelenia

MUDr. Zuzana Tomášová, PhD

041 5110 557, fax: 041 7634 789

Zástupca primára

MUDr. Silvie Kužmová

041 5110 552

Vedúca sestra

Mgr. Mária Bajaníková

041 5110 551

Sestra pre zdravotnú dokumentáciu 041 5110 512
Oddelenie (sestra) 041 5110 755
Oddelenie (lekár) 041 5110 730
JIS 041 5110 500
Stacionár, EEG, ozónoterapia 041 5110 270
Lekárska izba 041 5110 552
Príjmová ambulancia, SONO 041 5110 553
EMG ambulancia 041 5110 818
Tiesňová linka oddelenia (službukonajúci personál) 041 5110 500

 

Neonatológia

Primárka oddelenia

MUDr. Zuzana Pažická

041 5110 774

Zástupca primárky

MUDr. Marek Kozár, PhD.

 

Vedúca sestra

Mgr. Adriana Hradňanská

041 5110 542

 

Oftalmológia

Primár oddelenia

MUDr. Michal Štubňa, PhD.

041 5110 757

Zástupkyňa primára

MUDr. Andrea Falátová

 

Vedúca sestra

Mgr. Zuzana Bielená

041 5110 403

Dokumentačná sestra

Iveta Andrejšinová

041 5110 809

ambulancia č. 1 – príjmová 041 5110 366
ambulancia č. 2 – aplikácie 041 5110 549
ambulancia č. 3 – kataraktová 041 5110 784
ambulancia č. 4 – sietnicová 041 5110 756
ambulancia č. 5 – špecializovaná 041 5110 803
oddelenie – lekár 041 5110 364
oddelenie – sestra 041 5110 360

 

Ortopédia

Primár oddelenia

MUDr. Róbert Krause

041 5110 715

Zástupca primára

MUDr. Augustín Majcher

041 5110 428

Vedúca sestra

PhDr. Jana Balážová

041 5110 843

Ortopedická príjmová ambulancia 041 5110 458
Ortopedická konziliárna ambulancia 041 5110 331
Oddelenie 041 5110 841
JIS 041 5110 893

 

Otorinolaryngológia

Vedúci lekár

MUDr. Gabriela Bugová, PhD., MPH

041 5110 402

Vedúca sestra

Mgr. Zuzana Pallová

041 5110 402, 041 5110 885

 

Patologická anatómia

Vedúca lekárka

MUDr. Jana Doboszová

041 5110 396

Vedúca laborantka

Mgr. Janka Dávidiková

041 5110 620

Cytologické labolatórium 041 5110 621
Bioptické laboratórium 041 5110 745
Imunohistochemické laboratórium 041 5110 621
Dokumentačná pracovníčka  041 5110 276

 

Pediatria

Primárka oddelenia

MUDr. Zuzana Cigániková

041 5110 302

Zástupkyňa primárky

MUDr. Dana Mrázová

041 5110 455

Vedúca sestra

PhDr. Katarína Krajčiová

041 5110 307

 

Pediatrická ortopédia

Primár oddelenia

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

041 5110 218

Zástupca primára

MUDr. Miloš Hartel

041 5110 791

Vedúca sestra

Mgr. et Mgr. Eva Nemčeková

041 5110 235

 

Pneumológia a ftizeológia

Vedúca lekárka

MUDr. Mária Kleinová

0910 224 294

Vedúca sestra

Mgr. Jarmila Janíčková

041 5110 401

Pneumológia a ftizeológia

 

 

 

Psychiatria

Primárka oddelenia

MUDr. Oľga Vöröšová

041 5110 647

Zástupkyňa primárky

MUDr. Martina Hanzelová

041 5110 838

Zástupca primárky

MUDr. Mykhailo Ilnytskyi

041 5110 645

Vedúca sestra

PhDr. Renáta Lachová

041 5110 588

Príjmová a konziliárna ambulancia 041 5110 280
Akútne oddelenie - muži 041 5110 641
Akútne oddelenie - ženy 041 5110 644
Sanatórne oddelenie 041 5110 286

 

Rádiológia

Vedúci lekár

MUDr. Martin Molnár, MPH

041 5110 395

Zástupca vedúceho lekára

MUDr. Martin Filip

041 5110 399

Vedúci rádiologický technik

Mgr. Martina Malíková

041 5110 515

Recepcia

 

 

041 5110 598

 

Úrazová chirurgia

 

Primár oddelenia

MUDr. Juraj Kacian, MPH

041 5110 550

Zástupca primára č. 1

MUDr. Lumír Štefánek

041 5110 329

Zástupca primára č. 2

MUDr. Peter Haranta

041 5110 743

Vedúca sestra

Mgr. Silvia Haščíková

041 5110 427

 

Manažérka dennej zmeny - aseptická časť

Mgr. Púčiková Miroslava

041 5110 424

Manažérka dennej zmeny - JIS+septická časť

Mgr. Švaňová Eva

041 5110 425

Manažérka dennej zmeny - operačné sály

Mgr. Šlesárová Iveta

041 5110 897

Dokumentačná sestra 041 5110 417
Lôžková časť (izby 1-12) 041 5110 424
Lôžková časť (izby 16-19) 041 5110 617
Jednotka intenzívnej starostlivosti     041 5110 425
Príjmová ambulancia 041 5110 416

 

Urgentný príjem

Poverený vedúci lekár

MUDr. Juraj Kacian

041 5110 226

Vedúca sestra

PhDr. Beáta Kultanová/p>

041 5110 345

 

Urológia

Primár oddelenia

MUDr. Roman Mráz

041 5110 874

Zástupca primára

MUDr. Ján Poliak

 

Vedúca sestra

PhDr. Edita Soláriková

041 5110 782

 

Vnútorné lekárstvo A

Primárka oddelenia

MUDr. Monika Kulinová

041 5110 340
fax: 041 7245 327

Zástupca primárky

MUDr. František Golas

041 5110 592
 

Zástupca primárky

MUDr. Martin Zamykal

041 5110 590
 

Vedúca sestra

Mgr. Helena Ondrovičová

041 5110 530
 

 

Vnútorné lekárstvo B

Primár oddelenia

MUDr. Dagmar Bollová

041 5110 590

Zástupca primára

MUDr. Peter Ballay

041 5110 596

Vedúca sestra

Mgr. Mária Dobroňová

041 5110 591


Vytlačiť