Cytologické labolatórium 041 5110 621
Bioptické laboratórium 041 5110 745
Imunohistochemické laboratórium 041 5110 621
Dokumentačná pracovníčka 041 5110 276

 

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt R)

Oddelenie patológie je súčasťou žilinskej nemocnice od 30-tych rokov 20. storočia, najskôr len ako prosektúra, neskôr ako patológia. V 80-tych rokoch bol vybudovaný pavilón patológie, kde je  od  augusta 1983 dodnes oddelenie umiestnené. Patológia, ktorá patrí do skupiny spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP,  zaisťuje služby bioptické a cytologické. Nekroptická činnosť je od r. 2005 výhradne v kompetencii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého žilinské pracovisko zdieľa s patológiou jednu budovu (budova R).

Hlavnou náplňou oddelenia patológie je diagnostika bioptického materiálu (fixovaného vo vhodnom fixačnom médiu alebo natívneho peroperačného) a vyšetrenia  cytologické (negynekologické aj gynekologické). Prácu zabezpečujú špecializovaní lekári a laborantky s využitím klasických histochemických aj moderných imunohistochemických vyšetrovacích techník. Štandardizácia metodík je zabezpečená plne automatizovanými farbiacimi prístrojmi. V rámci spresnenia diagnostiky spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami a onkologickými ústavmi v rámci celej Slovenskej republiky (Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby, lymfatického tkaniva a zriedkavých nádorových ochorení UNM, OÚSA, MBC, NOU, Cytopathos s.r.o.). Kvalita našej práce je zabezpečená pravidelnou úspešnou účasťou v programoch externej kontroly kvality.