Žilinská nemocnica zakúpila nový prístroj vďaka Nadácii COOP Jednota

Nadácia COOP Jednota venovala Fakultnej  nemocnici s poliklinikou Žilina peňažný dar vo výške 10 995 eur. Symbolický šek odovzdal Marián Jandačka, predseda predstavenstva COOP Jednoty Žilina a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. 

Nadácia COOP Jednota už 22 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktorých spoločným menovateľom je spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Pomoc a humánny prístup boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode a tieto hodnoty sa v systéme COOP Jednota napĺňajú dodnes. Nadácia podporuje zdravotníctvo, lokálne komunity, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. V rámci podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci každoročne prispieva k zlepšeniu vybavenia nemocníc, skvalitneniu starostlivosti o pacientov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, podáva pomocnú ruku deťom i dospelým v núdzi. Tentokrát smeruje finančná podpora do Žiliny.

Dary nadácie skvalitňujú zdravotnú starostlivosť

Symbolický šek v hodnote 10 995 eur prevzal riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Eduard Dorčík spolu s ekonomicko-technickým námestníkom Igorom Stalmašekom a primárkou oddelenia otorinolaryngológie Gabrielou Bugovou. „Úprimne ďakujeme Nadácii COOP Jednota za výnimočnú pomoc a podporu žilinskej nemocnice. Vďaka finančným prostriedkom sa podarilo zakúpiť kvalitný diagnostický mikroskop pre našich ORL špecialistov, ktorý slúži na vyšetrovanie detských i dospelých pacientov. Výhodou prístroja sú jeho technické vlastnosti, možnosť detailného priblíženia a zároveň pohyblivé rameno umožňujúce vyšetrovať pacienta v sede aj ľahu,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina, Eduard Dorčík a dodáva: „Sponzorský dar napomohol výrazne skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krčno-nosovo-ušnej ambulancii žilinskej nemocnice.“

Spotrebné družstvá cítia spoluzodpovednosť za región

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, má snahu prostredníctvom Nadácie COOP Jednota pravidelne prispievať k rozvoju regiónu, najmä podporou zdravotníctva a lokálnych komunít. „Podporu FNsP v Žiline vnímame ako dôležitú a zmysluplnú. Aj preto sme FNsP v Žiline formou sponzorstva cez Nadáciu COOP Jednota podporili už v minulosti. Veríme, že zakúpenie prístrojového vybavenia pre ORL oddelenie prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok lekárov a k skvalitneniu služieb, ktoré toto oddelenie poskytuje pacientom,“ konštatuje Marián Jandačka, predseda predstavenstva COOP Jednoty Žilina.

Nadácia COOP Jednota sa snaží skvalitňovať liečebné procesy čo najširšiemu spektru pacientov prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých regiónoch Slovenska. V roku 2022 prispela nadácia na zlepšenie starostlivosti o pacientov v deviatich slovenských nemocniciach sumou viac ako 75 000 eur.

Žilinská nemocnica zakúpila nový prístroj vďaka Nadácii COOP Jednota