Na psychiatrii vyrástli dva výnimočné stromy

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline sa zapojila do pilotného projektu zavádzania Stromov odkazov pacientov na slovenských psychiatrických klinikách. Dva výnimočné, ručne maľované stromy vyrástli na stenách oboch lôžkových jednotiek oddelenia žilinskej psychiatrie. Pacienti môžu do špeciálnych búdok umiestnených na konároch vložiť svoje odkazy pre personál či nových pacientov.

Ako uviedla primárka oddelenia psychiatrie FNsP Žilina Oľga Vöröšová, iniciatíva založenia Stromov odkazov vznikla na základe podnetu samotného personálu. „Neustále sa snažíme prinášať do liečby a našej práce pridanú hodnotu, ktorá je pri starostlivosti o psychiatrických pacientov nevyhnutná. Stromy sú nielen skrášlením prostredia, ale pomáhajú nám na oddelení budovať dôveru, pocit bezpečia a zároveň prijímať podnety na zlepšenie,“ priblížila O. Vöröšová s doplnením, že do špeciálnych búdok môžu pacienti vkladať lístky s návrhmi na zmeny, no zároveň povzbudivé odkazy pre nových klientov. „Takáto spätná väzba môže odbúrať prvotný strach alebo nedôveru, ukáže ostatným, že sa nemusia báť, pretože naše pracovisko im poskytne bezpečie a profesionálnu starostlivosť,“ dodala primárka žilinského oddelenia psychiatrie.

Dva unikátne Stromy odkazov pacientov namaľoval bez nároku na odmenu amatérsky maliar Pavol Záhumenský. Prvá maľba na jednej z lôžkových jednotiek predstavujúca letné prostredie je už hotová. Druhý zo stromov zachytáva jesennú atmosféru prírody a aktuálne prebiehajú posledné úpravy v procese dokončovania. Vedúca sestra oddelenia psychiatrie Renáta Lachová zdôraznila, že na projekte sa podieľali tiež samotní pacienti. „V rámci pracovnej terapie vlastnoručne vyrábali s pomocou personálu kartónové vtáčie búdky, v ktorých sú dnes vložené dokonca aj prvé odkazy. Už počas maľby stromov sa iniciatíva všetkým veľmi páčila, chodba sa rozžiarila a vliala na oddelenie krásny pocit nádeje a radosti,“ dodala R. Lachová.

Oddelenie psychiatrie FNsP Žilina je najväčším psychiatrickým oddelením v Žilinskom kraji. Zdravotnú starostlivosť poskytuje v rámci 62 lôžok a ambulantnej časti pre spádovú oblasť 300-tisíc obyvateľov. Ako upozornil riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík, v tejto oblasti sa nemocnica uchádza z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky o zdroje na realizáciu viacerých projektov. „Naším cieľom je zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu všetkých lôžkových jednotiek psychiatrie, plánujeme tiež rozšírenie a modernizáciu psychiatrického stacionára a úspešní sme boli v prístrojovej výzve, momentálne čakáme na dodávku nového elektrokonvulzívneho prístroja a anestéziologického prístroja s monitorom vitálnych funkcií, ktoré nám pomôžu v ďalšom skvalitnení liečby,“ informoval E. Dorčík, podľa ktorého je prioritou humanizácia v psychiatrii. „Verím, že sa nám podarí získať potrebné finančné projekty a dokončíme plánované projekty, ktoré sú pre rozvoj a zlepšenie starostlivosti nášho psychiatrického oddelenia absolútne kľúčové,“ uzavrel riaditeľ FNsP Žilina.

FNsP ZA Výnimočnú iniciatívu sa podarilo zrealizovať vďaka personálu