Šesť zdravotníčok žilinskej nemocnice obhájilo vedúcu pozíciu

Časti vedúcich pracovníkov zdravotníckych oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline uplynulo päťročné funkčné obdobie. Na základe výsledkov výberových konaní, ktoré sa uskutočnili na prelome mesiacov jún a júl 2023, rozhodla odborná komisia o úspešných kandidátoch na pozíciu vedúca sestra oddelenia ortopédie, vnútorného lekárstva B, ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, neurochirurgie, vedúca zdravotnícka laborantka oddelenia hematológie a krvnej banky a vedúca rádiologická technička oddelenia rádiológie. Do vedúcej pozície ich vymenoval riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík.

Primárom aj vedúcim sestrám FNsP Žilina trvá funkčné obdobie po dobu piatich rokov. V prípade, že chcú po skončení tejto doby pokračovať vo výkone vedúcej pozície, musia sa tak, ako ostatní uchádzači, prihlásiť do výberového konania. Vďaka smernici o obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov je podľa námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť žilinskej nemocnice Gabriely Tvrdej aj výber vedúcich sestier založený na férových a transparentných pravidlách. „Každý má možnosť zúčastniť sa vyhláseného konania a ukázať svoje schopnosti, znalosti, víziu pre oddelenie. Nelekárska časť personálu na našich zdravotníckych oddeleniach tvorí viac ako polovicu zo všetkých zamestnancov nemocnice, potrebujeme preto skúsených a kvalitných lídrov, ktorí povedú tieto profesie, či už sú to sestry, sanitári, laboranti, farmaceuti, zdravotnícki asistenti alebo upratovačky,“ priblížila námestníčka G. Tvrdá s tým, že súčasťou hodnotenia je tiež odbornosť, manažérske zručnosti prihlásených kandidátov a vypracované projekty rozvoja.

Na základe rozhodnutia komisie a odporúčania námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Žilina povedú nelekárske profesie šiestich oddelení žilinskej nemocnice naďalej súčasné vedúce sestry, vedúca zdravotnícka laborantka a vedúca rádiologická technička. Na oddelení ortopédie zostáva vedúcou sestrou Jana Balážová, ktorá bola do pozície menovaná prvýkrát pred piatimi rokmi. Menovací dekrét pre vedúcu sestru oddelenia vnútorného lekárstva B si prevzala aj Mária Dobroňová, poverenou vedúcou sestrou interného oddelenia v časti B bola od roku 2022. Poverenou na výkon funkcie vedúcej sestry ambulantného centra pneumológie a ftizeológie bola od roku 2021 Jarmila Janíčková, na základe výberového konania získala oficiálne menovanie. Post obhájila tiež Adriana Murárová, ktorá sa stala vedúcou sestru oddelenia neurochirurgie prvý raz v roku 2018. V treťom funkčnom období pokračuje ako vedúca zdravotnícka laborantka na oddelení hematológie a krvnej banky Veronika Hanuláková. Vedúcou rádiologickou techničkou oddelenia rádiológie je od roku 2017 Martina Malíková, pozíciu bude na základe aktuálneho menovania vykonávať naďalej.

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline úprimne blahoželá všetkým aktuálne vymenovaným vedúcim zamestnankyniam. „Obhájenie jednotlivých pozícií je silným odkazom na profesionalitu a kvalitné smerovanie žilinskej nemocnice v nelekárskych zdravotníckych oblastiach, ktoré sú nenahraditeľným pilierom každého oddelenia. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a nové výnimočné projekty,“ doplnila námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť žilinskej nemocnice G. Tvrdá. 

                    FNsP ZA Mgr. Veronika Hanuláková     FNsP ZA PhDr. Jana Balážová