V žilinskej nemocnici organizujú pre zamestnancov kurzy prvej pomoci

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline organizuje pre svojich zamestnancov špeciálne školenie prvej pomoci podľa najnovších štandardných postupov pri život ohrozujúcich úrazových a neúrazových stavoch. Tréningy sú zamerané na praktické ukážky a priamy nácvik postupov s cieľom preškoliť zdravotníkov v podávaní prvej pomoci dospelým i deťom v teréne bez profesionálneho vybavenia.

Semináre začali v mesiaci jún, prihlásilo sa na ne viac ako 500 pracovníkov žilinskej nemocnice. Ako informoval riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, školenia vedie sestra oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Viera Květoňová a sestra oddelenia pediatrie Magdaléna Padalová. „Obe sú profesionálne zdravotníčky s dlhoročnou praxou nielen z našej nemocnice, ale sú tiež inštruktorkami prvej pomoci a lektorkami Slovenského Červeného kríža. Som rád, že sa nám vďaka ochote a spolupráci týchto dvoch sestier podarilo projekt zrealizovať a poskytnúť našim kolegom možnosť precvičiť a upevniť si zásady prvej pomoci,“ uviedol E. Dorčík s tým, že zamestnanci sa s kritickými situáciami stretávajú mnohokrát aj vo svojom osobnom voľne mimo nemocnice. „Od zdravotníka vtedy každý očakáva, že vie, ako pomôcť, no poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti v teréne sa líši od postupov na oddelení, preto je dôležité zopakovať si laickú prvú pomoc, ktorú je nevyhnutné poskytnúť kedykoľvek a kdekoľvek i bez zdravotníckeho vybavenia,“ zdôraznil riaditeľ FNsP Žilina.

Mimoriadne kurzy prvej pomoci už absolvovalo prvých 200 zdravotníkov žilinskej nemocnice. „Možno sa niekomu bude zdať, prečo majú takéto školenie absolvovať lekári či sestry. Ak však dôjde k nehode alebo iným ťažkostiam mimo zdravotníckeho zariadenia, je potrebné si uvedomiť, že lekár nemá pri sebe potrebné vybavenie a rovnako musí využiť základné laické postupy ako ktokoľvek iný,“ vysvetlila lektorka Viera Květoňová a informovala, že školenie je rozdelené na úrazové a neúrazové stavy. „Venujeme sa hlavne veľkým zlomeninám, krvácaniam, popáleninám a ďalším náhle vzniknutým problémom, ako je napríklad infarkt, epileptické záchvaty, dusenie a iné. Účastníci si môžu priamo vyskúšať kardiopulmonálnu resuscitáciu za pomoci automatického externého defibrilátora. Z oddelenia pediatrie sme zapožičali profesionálne resuscitačné figuríny dospelého pacienta, dieťaťa, dojčaťa a využívame tiež tréningovú vestu pre realistický nácvik hmatov na odstránenie cudzieho telesa pri dusení,“ dodala V. Květoňová.

Preškolenia sa zúčastňujú aj skúsení zdravotníci, medzi ktorými bol zároveň lekár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Žilina Dušan Broďáni. „Plne podporujem túto aktivitu. Napriek tomu, že som anestéziológ, využil som možnosť zúčastniť sa kurzu a rád som si vypočul a skúsil osvedčené i novšie postupy. Poskytnutie prvej pomoci bez potrebného vybavenia je iné ako samotná starostlivosť, ktorú poskytujeme na oddelení už po prevzatí pacienta z urgentného príjmu,“ priblížil anestéziológ D. Broďáni. Podľa lektorky kurzov prvej pomoci Magdalény Padalovej by malo preškolenie zdravotníkov prebiehať aspoň raz za dva roky. „Záchrana života je závislá na rýchlom, správnom a koordinovanom postupe, ktorý si musíme natrénovať a priebežne opakovať. Prvú pomoc by mal však vedieť podať nielen zdravotník, ale každý človek,“ upozornila M. Padalová, podľa ktorej je mimoriadne dôležité osvojiť si aspoň základné postupy, ktoré môžu v kritickej situácii zachrániť život alebo zdravie. „Nejde len o morálny rozmer, v prípade neposkytnutia prvej pomoci osobe v nebezpečenstve smrti alebo osobe, ktorá javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, hrozí trest odňatia slobody od šesť mesiacov až na tri roky,“ poukázala na možné následky vyplývajúce z Trestného zákona M. Padalová s tým, že v prípade zdravotníkov sa dokonca prihliada na ich pracovné zameranie a tresty môžu byť prísnejšie.

FNsP ZA Zdravotníci sa preškoľujú v poskytovaní laickej prvej pomoci