Vysvedčenia rozdali aj malým pacientom v nemocnici

Vysvedčenie je pre každého žiaka vyvrcholením školského roka. Deti hospitalizované v nemocnici však nemali v posledný školopovinný deň možnosť osobne si prevziať vyhodnotenie ich prospechu. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pripravila pre všetkých pacientov na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie mimoriadne vysvedčenia a darčeky.

V žilinskej nemocnici pôsobí Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Žiline, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina. Žiaci môžu aj pri dlhodobej hospitalizácii pokračovať vo vzdelávaní v interaktívnej učebni na prízemí detského oddelenia alebo priamo na lôžku. „Koniec školského roka je výnimočným okamihom, je to čas, kedy sa študenti lúčia so spolužiakmi, kamarátmi, učiteľmi. Deti, ktoré musia byť v tejto dobe hospitalizované, žiaľ, o túto chvíľu prichádzajú. Každoročne preto pripravujeme pre pacientov na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie malú náhradu v podobe špeciálnych nemocničných vysvedčení,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík s tým, že hodnotili správanie, statočnosť, spoluprácu s lekármi a sestričkami či výdrž s injekciou. „Samozrejme, všetci dostali len tú najlepšiu známku „výborný“, pretože si to naozaj zaslúžili,“ doplnil E. Dorčík.

V školskom roku 2022/2023 sa v základnej a materskej škole pri FNsP Žilina vzdelávalo viac ako tisíc pacientov – 386 detí v materskej škole, 494 detí v základnej škole a 165 stredoškolákov. Učiteľka ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline Adriana Puchoňová sa už 30 rokov venuje žiakom v rámci spoločného vyučovania v interaktívnej učebni Osmijanko alebo ich navštevuje priamo na izbách. „Denne absolvujeme maximálne tri vyučovanie hodiny a snažíme sa deti ľahkou i zábavnou formou posúvať v učive, aby najmä pri dlhších hospitalizáciách veľa nezameškali a mali jednoduchší návrat do školy,“ uviedla A. Puchoňová, podľa ktorej okrem učiva nezabúdajú taktiež na tvorivé aktivity. „Kreslíme, odlievame sadru, používame servítkovú techniku, maľujeme na sklo a malým tvorcom sa to páči. Prídu na iné myšlienky, odbúrajú svoj strach z nemocničného prostredia a lepšie znášajú samotnú hospitalizáciu,“ doplnila pedagogička zo žilinskej nemocnice. Okrem klasickej výučby sa podľa A. Puchoňovej hospitalizované deti pravidelne zapájajú do rôznych súťaží. Aj tento rok sa stali súčasťou krásneho česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie“. „Spojili sme sa s našou družobnou školou – Špeciálnou základnou školou Čakanská cesta, Zlaté Klasy pod vedením pani učiteľky Sylvie Bognárovej. Vymenili sme si 50 záložiek a s radosťou sme čakali na reakcie pacientov,“ dodala Adriana Puchoňová.

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline úprimne ďakuje partnerom za podporu a pani Adriane zo Žiliny za mimoriadnu dlhoročnú finančnú pomoc prostredníctvom výťažku z 2 % z dane.

FNsP ZA Vysvedčenia rozdávali aj v žilinskej nemocnici