Riaditeľ vymenuje osem lekárov do funkcie primára a vedúceho lekára

Časti vedúcich pracovníkov zdravotníckych oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline uplynulo päťročné funkčné obdobie. Minulý týždeň sa uskutočnilo prvých osem výberových konaní na primárov oddelenia chirurgie, neurochirurgie, oftalmológie, ortopédie, pediatrickej ortopédie, urológie, úrazovej chirurgie a vedúceho lekára rádiológie.

Odborná komisia dôkladne zhodnotila prihlásených kandidátov a vybrala sedem primárov a jedného vedúceho lekára. Do vedúcej pozície ich vymenuje riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.

Zámerom žilinskej nemocnice je podľa riaditeľa E. Dorčíka motivovať vedúcich pracovníkov, aby neustále pracovali na skvalitňovaní a zlepšovaní podmienok i prostredia pre pacientov aj zamestnancov. „Výberové konania realizujeme na základe smernice o obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov. Pravidlá sú tak férové a transparentné pre všetkých uchádzačov, ktorí vedia, že funkcie neprideľujeme interne za zatvorenými dverami, no každý si musí pripraviť individuálny plán rozvoja daného oddelenia, zúčastniť sa výberového konania a obhájiť svoj projekt spolu s cieľmi na ďalšie obdobie,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina s tým, že sa posudzuje taktiež odbornosť a manažérske zručnosti prihlásených kandidátov.

Osem oddelení žilinskej nemocnice povedú na základe rozhodnutia komisie naďalej súčasní primári a vedúci lekár. Primárom chirurgie zostáva Juraj Váňa, ktorý bol do pozície prvýkrát menovaný v roku 2013. Zmena nenastala ani na oddelení neurochirurgie, už 23 rokov ju vedie Ivan Mačuga. Menovací dekrét pre primára oftalmológie si prevezme Michal Štubňa, vedúcu funkciu na očnom oddelení vykonáva od roku 2006. Svoje pozície obhájili tiež Juraj Kacian, primár úrazovej chirurgie, Róbert Krause, primár ortopédie, a Roman Mráz, primár urológie. Všetci traja nastúpili do vedenia príslušných oddelení po prvýkrát v roku 2018. Rovnako pred piatimi rokmi získal svoje prvé menovanie Martin Molnár, odborná komisia potvrdila jeho pokračovanie v úlohe vedúceho lekára oddelenia rádiológie. Najdlhšie slúžiacim primárom žilinskej nemocnice ostáva aj po výberovom konaní Juraj Popluhár, ktorý stojí na čele pediatrickej ortopédie od roku 1997.

Riaditeľ FNsP Žilina označil projekty rozvoja oddelení, ktoré lekári uchádzajúci sa o vedúce posty pripravili, ako mimoriadne inšpiratívne a kvalitné zámery pre budúcnosť žilinskej nemocnice. „Považujem za veľmi dôležité vytvoriť otvorený priestor na prezentáciu zmien či pokračovania v dobre nastavenom rozvoji. Je to jedna z ciest, ako do zdravotníctva prinášať pozitívne impulzy a inšpirácie. Všetkým primárom aj vedúcemu lekárovi úprimne blahoželám a držím palce v ďalšej práci. Opätovné menovanie do ich funkcií je dôkazom odbornosti i správneho prístupu vo vedení týchto oddelení,“ zdôraznil E. Dorčík a doplnil, že v najbližšom období budú v žilinskej nemocnici pokračovať výberové konania na primárov či vedúcich lekárov a súčasne vedúce sestry, ktorým uplynulo ich päťročné funkčné obdobie.

Vedenie dotknutých oddelení po výberovom konaní:

Chirurgia, bez zmeny

primár Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Doc. MUDr

Neurochirurgia, bez zmeny

primár MUDr. Ivan Mačuga, MBA

MUDr. Ivan Mačuga MBA

Oftalmológia, bez zmeny

primár MUDr. Michal Štubňa, PhD.

MUDr

Ortopédia, bez zmeny

primár MUDr. Róbert Krause

MUDr. Róbert Krause

 

Pediatrická ortopédia, bez zmeny

primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

MUDr. Juraj Popluhár PhD. MBA

Rádiológia, bez zmeny

vedúci lekár MUDr. Martin Molnár, MPH

MUDr. Martin Molnár MPH

Urológia, bez zmeny

primár MUDr. Roman Mráz, MBA

MUDr. Roman Mráz MBA

Úrazová chirurgia, bez zmeny

primár MUDr. Juraj Kacian, MPH

MUDr. Juraj Kacian MPH