Celoslovenský titul TOP lekár získali až dve lekárky žilinskej nemocnice

Ôsmy ročník prestížnej ankety TOP lekári na Slovensku vyhlásenej odborným týždenníkom Zdravotnícke noviny má svojich víťazov. Mimoriadny úspech zaznamenala žilinská nemocnica, keď sa všetkým trom nominovaným lekárom podarilo triumfovať a titul absolútneho TOP lekára si Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline odniesla až v dvoch kategóriách.

Desiatku najúspešnejších lekárov tohtoročnej ankety vyhlásili počas konferencie Slovenské zdravotníctvo 2022, ktorá sa konala vo štvrtok 29. septembra 2022 v bratislavskom Národnom futbalovom štadióne. Výnimočnú cenu a najvyšší titul TOP lekár na Slovensku si prebrali aj dve zástupkyne žilinskej nemocnice. V odbore endokrinológia sa stala celoslovenskou TOP lekárkou MUDr. Marianna Korbelová z oddelenia vnútorného lekárstva „A“ vo FNsP Žilina. Prvenstvo v špecializácii onkológia titul TOP lekár získala primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina MUDr. Dagmar Sudeková, MBA. Primár oddelenia úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu FNsP Žilina MUDr. Juraj Kacian, MPH si v kategórii traumatológia odniesol vynikajúce 2. miesto.

„Ocenenie ma zaskočilo, ale úprimne si ho vážim a ďakujem za každý jeden hlas. Na onkológii máme úžasný kolektív, takže víťazstvo je zásluhou celého nášho oddelenia. Je pre nás vizitkou, že žilinská onkológia funguje dobre, že pacienti a ľudia okolo sú spokojní,“ uviedla primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie v Žiline Dagmar Sudeková. Výsledky hlasovania prekvapili tiež lekárku ambulancie endokrinológie FNsP Žilina Mariannu Korbelovú. „V mojej špecializácii pracuje mnoho vynikajúcich odborníkov, ktorí by si titul TOP lekára určite zaslúžili, preto som túto cenu nečakala. Ocenenie si však veľmi vážim a považujem ho za spätnú väzbu od pacientov, ktorí sú v našej ambulancii spokojní so starostlivosťou aj prístupom,“ priblížila M. Korbelová.

Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Eduarda Dorčíka výsledky celoslovenskej ankety opäť potvrdili, že v Žiline pracujú špičkoví odborníci vyznačujúci sa nielen vysokou profesionalitou a dlhoročnými skúsenosťami, ale i ľudským a láskavým prístupom. „Zisk najvyšších titulov TOP lekár na Slovensku až v dvoch kategóriách a zároveň jedna druhá priečka sú výsledkom výnimočnej práce a odbornosti našich lekárov. Sme mimoriadne hrdí na úspech všetkých troch nominovaných kolegov a našou snahou je aj naďalej im vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky, aby mohli skvalitňovať svoju profesiu a rozvíjať oddelenie či lekársku prax v žilinskej nemocnici,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina.

Výsledky ankety Zdravotníckych novín TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU 2022, FNsP Žilina

1. miesto TOP LEKÁR na Slovensku v kategórii ENDOKRINOLÓGIA

MUDr. Marianna Korbelová, lekárka odd. vnútorného lekárstva „A“ FNsP ZA

Lekárka endokrinologickej ambulancie FNsP Žilina. Vo svojej praxi sa venuje diagnostike a liečbe ochorení štítnej žľazy, realizuje tenkoihlové biopsie a zabezpečuje dispenzár pacientov s karcinómom štítnej žľazy. V ambulancii zabezpečuje tiež manažment onkologických pacientov, pacientov s metastatickým postihnutím nadobličiek alebo po rádioterapii krku, sleduje a lieči endokrinopatie vzniknuté po biologickej liečbe. Zabezpečuje liečbu pacientov s osteoporózou a v spolupráci s gynekológmi sa venuje i ženám, ktoré majú problém otehotnieť. V rámci ambulancie vzdeláva mladých lekárov počas ich špecializačného štúdia.

1. miesto TOP LEKÁR na Slovensku v kategórii ONKOLÓGIA

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA, primárka odd. klinickej a radiačnej onkológie FNsP ZA

Primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina a zároveň námestníčka zdravotnej starostlivosti a prevencie pre nechirurgické odbory FNsP Žilina. Vďaka jej otvorenému a aktívnemu prístupu sa do Žiliny podarilo priniesť viaceré nové metódy i techniky s cieľom uľahčiť a skvalitniť liečbu onkologickým pacientom. Vo svojej pozícii sa zasadila o značný rozvoj oddelenia, onkológia pod jej vedením otvorila novú lôžkovú jednotku, kompletne zmodernizovala prístrojové vybavenie, rozšírila ambulantnú časť podávania chemoterapie a vybudovala individuálne personálne zázemie pre onkologických pracovníkov. MUDr. Sudeková pracuje naďalej aj ako lekárka v ambulancii a aktívne sa tiež venuje Lige proti rakovine ako vedúca pobočky v Žiline.

2. miesto TOP LEKÁR na Slovensku v kategórii TRAUMATOLÓGIA

MUDr. Juraj Kacian, MPH, primár odd. úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu FNsP ZA

Primár žilinskej traumatológie a súčasne vedúci lekár urgentného príjmu v Žiline. Do Žiliny priniesol a rozšíril mnohé významné výkony, ako endoprotetické operácie ramena a lakťa, kde ako prvý implantoval totálne náhrady ramenného kĺbu a lakťa z dôvodu úrazu. Dodnes sa podieľa na edukácii týchto typov operácií na ďalších pracoviskách v rámci celého Slovenska. Pôsobí ako školiteľ úrazovej chirurgie pre lekárov z Česka, Slovenska i Poľska. MUDr. Kacian umožnil na oddelení rozvoj spinálneho programu, ktorým FNsP Žilina zabezpečuje nadregionálnu starostlivosť, a pod jeho vedením sa na žilinskej traumatológii rozvíja chirurgia ruky. V čase jeho pôsobenia vo funkcii medicínskeho riaditeľa sa významnou mierou zaslúžil o zaradenie urgentného príjmu v Žiline do siete urgentných príjmov II. typu.
 

FNsP ZA Žilinská nemocnica získala dvojnásobný titul TOP lekár na Slovensku

 

FNsP ZA TOP lekárky v kategórii endokrinológia a onkológia