Návštevy hospitalizovaných pacientov

Aktuálne informácie o povolení a zákaze návštev na jednotlivých oddeleniach FNsP Žilina.

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu spojenú so zvýšeným rizikom šírenia ochorenia COVID-19 platí dočasne ZÁKAZ NÁVŠTEV na nasledovných oddeleniach:

- Liečebňa dlhodobo chorých 2A,

- vnútorné lekárstvo "A" a "B",

- úrazová chirurgia,

- Centrum pre liečbu drogových závislostí,

- urológia.


Výnimky pre návštevu pacientov v terminálnom štádiu ochorenia alebo v mimoriadnych prípadoch udeľuje primár oddelenia.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté obmedzenia.

 

Na oddelení pediatrie sú návštevy povolené pre pacientov, ktorí nie sú hospitalizovaní so zákonným zástupcom alebo inou sprevádzajúcou osobou.

 

Na ostatných oddeleniach (mimo vyššie uvedených) platí povolenie návštev za dodržania nasledovných pokynov:

 

PO-NE 14.00 - 16.00 h

 

Na izbe môžu byť súčasne 2 návštevníci po dobu maximálne 15 minút. Na JIS môže byť maximálne 1 návštevník po dobu maximálne 15 minút. Predĺženie doby návštevy je možné len na základe povolenia prítomného personálu.

Po celú dobu návštevy musí mať návštevník riadne nasadený respirátor.

Pred a po návšteve si návštevník dôkladne vydezinfikuje ruky.

 

- pozitívne testovaným na COVID-19,

- po kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19,

- s príznakmi ochorenia COVID-19.