Ambulancie pre deti a dorast / Ambulancia pre dospelých

ЛІКАР ПЕДІАТР / ЗАГАЛЬНИЙ ЛІКАР ДЛЯ ДОРОСЛИХ

 

 

ЛІКАР ПЕДІАТР

AMBULANCIA PRE DETI A DORAST (pre ukrajinských pacientov)

 

Медична допомога дітям до 19 років.

Амбулаторія надає базові обстеження, виписує ліки, консультує та направляє на подальші необхідні обстеження.

Підготуйте документ, що підтверджує право на медичне обслуговування (посвідчення особи іноземця, який просить надати тимчасовий притулок) або підтвердження дозволеного проживання («резидент»).

Пацієнт має право на часткове відшкодованя медичної допомоги. 

Персонал розмовляє українською.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast do veku 19 rokov.

Ambulancia poskytuje základné vyšetrenie, predpis liekov, usmernenie a odoslanie na ďalšie potrebné vyšetrenia.

Pripravte si doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska) alebo doklad o tolerovanom pobyte („odídenec").

Pacient má nárok na čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť.

Personál hovorí ukrajinsky.

 

ЧАС РОБОТИ (ordinačné hodiny):

Понеділок (pondelok) 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Вівторок (utorok) 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

середа (streda) 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

четвер (štvrtok) 7.00 - 12.00 -

п’ятниця (piatok) 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

 

МІСЦЕ (miesto):

головний корпус поліклінік и, 1-й поверх зліва (корпус Н), вул. Войтеха Спаніола 43, Жиліна

hlavná budova polikliniky, 1. poschodie vľavo (pavilón H), ul. Vojtecha Spanyola 43, Žilina

GPS: 49.2176913,18.7458791 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ЛІКАР ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH (pre ukrajinských pacientov)

 

Амбулаторія надає базові обстеження, виписує ліки, консультує та направляє на подальші необхідні обстеження.

Підготуйте документ, що підтверджує право на медичне обслуговування (посвідчення особи іноземця, який просить надати тимчасовий притулок) або підтвердження дозволеного проживання («резидент»).

Пацієнт має право на часткове відшкодованя медичної допомоги. 

Персонал розмовляє українською.

 

Ambulancia poskytuje základné vyšetrenie, predpis liekov, usmernenie a odoslanie na ďalšie potrebné vyšetrenia.

Pripravte si doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska) alebo doklad o tolerovanom pobyte („odídenec").

Pacient má nárok na čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť.

Personál hovorí ukrajinsky.

 

ЧАС РОБОТИ (ordinačné hodiny):

Понеділок (pondelok) 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Вівторок (utorok) 7.00 - 12.00 12.30 - 14.30

середа (streda) 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

четвер (štvrtok) 7.00 - 12.00 12.30 - 14.30

п’ятниця (piatok) 7.00 - 12.00 12.30 - 14.30

 

МІСЦЕ (miesto):

біля входу в акушерсько-гінекологічний павільйон (корпус L), вул. Войтеха Спаніола 43, Жиліна

vedľa vstupu do pavilónu gynekológie a pôrodníctva, prízemie vľavo (pavilón L)

GPS: 49.217209, 18.748315