Rehabilitácie v režime OTP

Vzhľadom na výrazne zhoršenú epidemiologickú situáciu prechádza od pondelka 8.11.2021 ambulantná časť oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina do režimu OTP. Pred plánovanou rehabilitáciou je nevyhnutné predložiť potvrdenie o očkovaní alebo testovaní, alebo prekonaní ochorenia COVID-19.

 

 

Podmienka je platná pre všetkých pacientov vo veku od 6 rokov a taktiež pre ich prípadné sprevádzajúce osoby.

 

Režim OTP sa netýka a neobmedzuje prístup k nijakému z akútnych výkonov, preto nedochádza k žiadnemu ohrozeniu či obmedzeniu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Činnosť ostatných ambulancií a oddelení sa aktuálne nemení a ostáva v pôvodnom režime.

 

Zároveň chceme ubezpečiť pacientov, že všetci naši zamestnanci spĺňajú rovnaké (a prísnejšie) podmienky.

 

Opakujeme tiež, že pacienti, ktorí majú respiračné príznaky, teplotu alebo sa necítia dobre, si majú termín rehabilitácie odložiť. Ide o postup, ktorý je štandardne platný pri akomkoľvek nákazlivom ochorení.

 

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie nevyhnutných opatrení.