Podmienky návštevy pacienta v nemocnici

V súlade s Vyhláškou č. 205 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zverejnenou vo Vestníku vlády SR dňa 13. mája 2021 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina platia obmedzenia zo zákazu návštev.

 

Návštevy sú povolené LEN TÝMTO OSOBÁM:

 

1. ZAOČKOVANÉ

 • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo Moderna), ak od tohto očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
 • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (AstraZeneca=Vaxzevria), ak od tohto očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,

2. PO PREKONANÍ OCHORENIA COVID-19

 • ak im bola v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 podaná prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorová vakcína) a od tohto očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
 • ak od prekonania ochorenia COVID-19 uplynulo menej ako 180 dní,

3. OTESTOVANÉ

 • ak sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • ak sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Na základe povolenia poverenej osoby oddelenia je možné mimo vyššie uvedené podmienky umožniť návštevu u pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce a návštevu kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.

 

Návštevy môžu na oddelenie prichádzať vo vyhradených návštevných hodinách PO-NE 14.00 – 16.00 h, prípadne podľa individuálne stanovených návštevných hodín príslušného oddelenia.

 

V rovnakom čase je možné povoliť návštevu max. 2 osôb k jednému pacientovi.

 

OSOBA VSTUPUJÚCA NA ODDELENIE AKO NÁVŠTEVA JE POVINNÁ:

 • zapísať sa do evidencie návštev,
 • pred a po návšteve si dôkladne vydezinfikovať ruky,
 • mať riadne nasadenú ochranu horných dýchacích ciest spôsobom, ktorý upravujú aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, prípadne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (odporúčame respirátor s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1),
 • dodržiavať pokyny personálu a protiepidemiologické opatrenia,
 • PRÍSNY ZÁKAZ pohybovať sa v ostatných priestoroch nemocnice.