V areáli žilinskej nemocnice vzniká nová nákupná pasáž

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina v súčasnosti dokončuje novú nákupnú pasáž pri vstupe do hlavnej budovy polikliniky. Súčasťou pasáže sú štyri predajné stánky, ktoré budú slúžiť pacientom a zamestnancom nemocnice i širokej verejnosti. Revitalizácia sa v budúcnosti dotkne aj hlavného vstupu pre peších.  

Moderná nákupná pasáž nahrádza staré, nevyužívané predajné stánky, ktoré dlhodobo neplnili svoju funkciu a zdravotníckemu zariadeniu navyše nepatrili. Nežiaducich objektov sa žilinskej nemocnici podarilo zbaviť v januári 2024 po tom, čo boli uvedené do verejného ponukového konania a záujem o ne prejavila súkromná spoločnosť. Objekty boli následne spred hlavnej budovy polikliniky odstránené.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina začala s procesom prípravy úplne novej nákupnej zóny. „V týchto dňoch finalizujeme prípravu modernej pasáže, ktorej súčasťou sú štyri predajné stánky. Nakúpiť si v nich budú môcť pacienti, zamestnanci i návštevníci žilinskej nemocnice. Tešíme sa z toho, že v areáli po rokoch vznikne priestor, ktorý si nemocnica jednoznačne zaslúži,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian s tým, že zdravotnícke zariadenie plánuje čoskoro spustiť na prenájom stánkov výberové konanie. Nemocnica však nemá možnosť rozhodnúť o tom, čo bude predmetom predaja stánkov. Rozhodujúcim kritériom pri vyhodnotení predkladaných ponúk je podľa zákona cena. Všetky potrebné informácie o výberovom konaní nájdu záujemcovia v  Registri ponúkaného majetku štátu - https://www.ropk.sk/ponukove-konanie, prípadne na webovej stránke FNsP Žilina https://www.fnspza.sk/o-nemocnici/register-ponukaneho-majetku-statu. V prípade, že záujemcov zverejnená ponuka na nájom dočasne prebytočného majetku štátu zaujme, je potrebné predložiť v stanovenej lehote ponuku v zmysle § 13 zákona č. 278/1993 Z. z.

„V minulosti boli návštevníci a zamestnanci nemocnice zvyknutí nakupovať hneď pri vstupe pre peších, no po novom sme sa rozhodli, že stánky umiestnime na iné miesto, a to vedľa vstupu do hlavnej budovy polikliniky. Toto miesto považujeme za výrazne praktickejšie a vizuálne vhodnejšie. Veríme, že nová nákupná pasáž sa bude verejnosti páčiť,“ doplnil ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň. Nový šat dostane v budúcnosti aj priestor, kde stáli pôvodné stánky. „Aktuálne pripravujeme i celkovú revitalizáciu vstupnej časti areálu, z ktorej by sme radi vytvorili oddychovú zónu. Návrh revitalizácie pripravujeme v spolupráci so študentmi Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline, podľa ktorého priestor následne upravíme,“ uzavrel ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň.

FNsP ZA Súčasťou pasáže sú štyri predajné stánky