Odborná komisia vybrala primárku a vedúce sestry

Okrem primárov skončilo tento rok menovacie obdobie aj viacerým vedúcim sestrám na oddeleniach Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Odborná komisia preto posúdila ďalších kandidátov v rámci výberových konaní a vedenie nemocnice vymenovalo k 1. novembru 2023 do funkcie jednu primárku a štyri vedúce sestry.

Vedúce zdravotnícke pozície majú vo FNsP Žilina obmedzené päťročné funkčné obdobie. Po uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie vedené odbornou komisiou. „Rovnako ako primári, aj vedúce sestry sú menované na vymedzenú dobu. Týmto spôsobom chceme zabrániť stagnácii zamestnancov alebo jednotlivých pracovísk. Všetci uchádzači musia pripraviť špeciálny plán rozvoja daného oddelenia a zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa rozhodne o najvhodnejšom kandidátovi. Zámerom je motivácia, aby mali vedúci pracovníci snahu neustále zlepšovať podmienky a prostredie pre pacientov i našich kolegov,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík s tým, že sa takýmto spôsobom darí zároveň prinášať nové inšpirácie. „Otvorený priestor na realizáciu zmien je jedna z ciest ako prinášať do zdravotníctva pozitívne impulzy. Všetkým úspešným vedúcim zamestnancom prajem do ich budúcej práce veľa úspechov a správnych rozhodnutí. Teším sa na našu spoluprácu,“ doplnil E. Dorčík.

Oddelenie pediatrie bude mať naďalej primárku Zuzanu Cigánikovú. Pozíciu vykonáva od roku 2018 a čaká ju druhé funkčné obdobie. Zmena nenastala ani na poste vedúcej sestry oddelenia otorinolaryngológie, menovací dekrét si prevzala opäť Zuzana Pallová, vo funkcii pôsobí od roku 2012. Vedúcou sestrou urológie zostáva Edita Soláriková, prvýkrát bola menovaná pred 16 rokmi. Odborná komisia rozhodla aj v rámci oddelenia oftalmológie, kde ako vedúca sestra pokračuje od roku 2006 Zuzana Bielená. Najdlhšie slúžiacou vedúcou sestrou v žilinskej nemocnici ostáva Jarmila Bodnárová, vo vedení ošetrovateľskej časti oddelenia gastroenterológie pracuje už 22 rokov.

Význam pravidelných výberových konaní na vedúce pozície v zdravotníctve potvrdila tiež námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Žilina Gabriela Tvrdá. Prispievajú podľa nej k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Som nesmierne rada, že v tomto kole obhájili svoje pozície všetky štyri sestry a pani primárka, svedčí to o ich odbornosti a správnom prístupe. Vďaka zavedeniu funkčných období sa zvýšila motivácia a chuť neustále zlepšovať procesy a podmienky na jednotlivých oddeleniach,“ zdôraznila G. Tvrdá.

Aktuálne sú vyhlásené ďalšie výberové konania na vedúce sestry a vedúceho nutričného terapeuta na oddeleniach žilinskej nemocnice. Všetky informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.fnspza.sk v časti Pracovné ponuky alebo Kariéra.

Vedenie dotknutých oddelení po výberovom konaní:

Pediatria, bez zmeny

primárka MUDr. Zuzana Cigániková     

FNsP ZA pediatria MUDr. Zuzana Cigániková

Gastroenterológia, bez zmeny

vedúca sestra Mgr. Jarmila Bodnárová     

FNsP ZA gastroenterológia Mgr. Jarmila Bodnárová

Oftalmológia, bez zmeny

vedúca sestra Mgr. Zuzana Bielená     

FNsP ZA oftalmológia Mgr. Zuzana Bielená

Otorinolaryngológia, bez zmeny

vedúca sestra Mgr. Zuzana Pallová     

FNsP ZA otorinolaryngológia Mgr. Zuzana Pallová

Urológia, bez zmeny

vedúca sestra PhDr. Edita Soláriková     

FNsP ZA urológia PhDr. Edita Soláriková