Výberové konanie na prenájom predajných stánkov je spustené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina spustila výberové konanie na prenájom 1. predajného stánku v nákupnej pasáži v areáli nemocnice.

Všetky potrebné informácie sú pre záujemcov k dispozícii v odkaze https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/ponuka-c-1522024-najom-predajneho-stanku-c-1-a-casti-pozemku-neotvarat.

V prípade, že vás zverejnená ponuka na nájom dočasne prebytočného majetku štátu zaujme, je potrebné predložiť v stanovenej lehote ponuku v zmysle § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. Lehota na doručovanie ponúk je do 24. 6. 2024. Výberové konanie postupne spustíme aj na zvyšné stánky. Záujemcom odporúčame sledovať uvedenú webovú stránku.