priame objednávky zadávané režimom  mimo procesu VO