2411/23
sevak porucha
4913.98
28.02.2023
200800711
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s
36672297
Bôrická cesta 1960
010 57
Žilina
Slovensko