Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 79415200-8 Poradenské služby pre projektovanie 85312320-8 Poradenské služby 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
Názov predmetu zákazky: Vypracovanie opisu predmetu zákazky pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby – Žltý fidic
Predpokladaná hodnota: 14 900,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 26.04.2021
Termín predloženia cenovej ponuky: 04.05.2021

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena