Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 33182100-0
Názov predmetu zákazky: Bifázický defibrilátor 1 ks
Predpokladaná hodnota: 4900,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 2.3.2021
Termín predloženia cenovej ponuky: 4.3.2021

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena