Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 71356100-9
Názov predmetu zákazky: Technickú kontrolu VP MC SK( volumetrickej pumpy) , ND, testovanie, meranie, nastavenie práca, doprava : 17 kompletov.
Predpokladaná hodnota: 1790,10 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 29.5.2024
Termín predloženia cenovej ponuky: 31.5.2024

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena