Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 30197644-2
Názov predmetu zákazky: Xerografický papier
Predpokladaná hodnota: 1440,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 15.5.2024
Termín predloženia cenovej ponuky: 17.5.2024

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena