Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 39525800-6
Názov predmetu zákazky: Poťahy na mopy
Predpokladaná hodnota: 22 362,50 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 30.04.2024
Termín predloženia cenovej ponuky: 15.05.2024

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena