Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013

 

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download
T 33198200-6,60000000-8 Papierové sterilizačné vrecká časť č. 5 5173,24 16.06.2021 22.06.2021 Download
T 33198200-6,60000000-8 Papierové sterilizačné vrecká časť č. 4 2400,00 16.06.2021 22.06.2021 Download
T 33198200-6,60000000-8 Papierové sterilizačné vrecká časť č. 3 3949,08 16.06.2021 21.06.2021 Download
T 33198200-6,60000000-8 Papierové sterilizačné vrecká časť č. 2 12975,98 16.06.2021 21.06.2021 Download
T 33198200-6,60000000-8 Papierové sterilizačné vrecká časť č. 1 24117,20 16.06.2021 21.06.2021 Download
T 33621100-0 Antitrombotiká 188004,46 18.06.2021 09.07.2021 Download
T 33632000-9 Liečivá pre muskuloskeletálny systém 160696,80 18.06.2021 19.07.2021 Download
T 33642200-4 Kortikosteroidy 99673,00 16.06.2021 07.07.2021 Download
S 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90510000-5 - Likvidácia a Zabezpečenie odvozu a likvidácia nie nebezpečného odpadu k.č. 20 01 08 – biologický rozložiteľný 14784 15.6.2021 21.6.2021 Download
SP 44221100-6 výmena 2ks strešných okien s izoláciou a osadením 2ks rolety - inšpekčka Chirurgia 1989,00 14.06.2021 15.06.2021 Download
T 44113100-6 príslušenstvo pre obklady a dlažby 91,68 14.06.2021 15.06.2021 Download
T 33151000-3 CT Table Cover :2ks, doprava, balné 1510,00 14.6.2021 16.6.2021 Download
S 66516500-5 Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania Poistenie profesijnej zodpovednosti 58 863,48 14.6.2021 21.6.2021 Download
T 18424300-0, 6000000-8 Jednorázové rukavice 97 376,50 14.06.2021 18.06.2021 Download
S 50421200-4 Servis/oprava sondy Acuson 18L6HD, s.n. 74220563, zapožičanie sondy, doprava, dezinfekcia 1221,00 14.6.2021 16.06.2021 Download
S 90520000-8 - Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom; Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom 142750,50 14.6.2021 18.6.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 2 2326,33 07.06.2021 10.6.2021 Download
T 33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky; 44618100-6 - Ľahké kontajnery; 60000000-8 - Transportný vozík na sterilný tovar 8248,16 11.6.2021 16.6.2021 Download
T 33168000-5, 60000000-8 Videobronchoskopická zostava 82536,12 8.6.2021 14.6.2021 Download
T 44111000-1 stavebný materiál 1135,18 03.06.2021 07.06.2021 Download
T 44111000-1 stavebný materiál 1949,84 03.06.2021 07.06.2021 Download
T 34223300-9 Vlečka výklopná 2 t 1665,83 8.6.2021 11.6.2021 Download
T 33698100-0,60000000-8 Mikrobiologické kultúry 61000,00 04.06.2021 10.06.2021 Download
T 33158300-5 - Lekárske UV-prístroje 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Germicídne žiariče 12 144,46 4.6.2021 10.06.2021 Download
S 34928470-3 značenie v objekte Nemocničnej lekárne 35,00 01.06.2021 03.06.2021 Download
S 34928470-3 značenie na Očnom oddelení 55,00 01.06.2021 03.06.2021 Download
S 34928470-3 vyznačenie prechodu pre chodcov a žltej čiary pred detským oddelením 248 01.06.2021 03.06.2021 Download
S 45311000-0 Montážne práce a kabelážne systémy na realizáciu TV – Psychiatria 2A/2B 630,83 01.06.2021 03.06.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 4 3897,81 02.06.2021 08.06.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 6 731,31 02.06.2021 08.06.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 5 3625,53 02.06.2021 08.06.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 3 7063,72 02.06.2021 07.06.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 2 2326,33 02.06.2021 07.06.2021 Download
T 33690000-3,60000000-8 Rôzne liečivá časť č. 1 8917,94 02.06.2021 07.06.2021 Download
T 33693000-1 Ostatné terapeutické výrobky 89876,90 02.06.2021 28.06.2021 Download
S 34928110-2 závora parkovisko Poliklinika 1598,00 31.05.2021 02.06.2021 Download
S 50750000-7 oprava výťahu v Nemocničnej lekárni 275,00 28.05.2021 31.05.2021 Download
T 79340000-9 Reklamné predmety 1155,00 31.5.2021 2.6.2021 Download
T 34913000-0 diel (koleso) na kosačku Husqrvana LC 253S 22,20 27.05.2021 28.05.2021 Download
S 34928110-2 dodanie a výmenu poškodeného plexi panelu zariadenia Vjazd č.2. a dodanie a výmenu ramena závory výjazd č.2 481,10 24.05.2021 28.05.2021 Download
S 50420000-5 Identifikácia vady, Servis / oprava INKUBÁTOROV Caleo, s.n. : ASHF-0021, ASKC-0032,ASKD-0011, náhradné diely, práca, doprava 1244,00 27.5.2021 31.5.2021 Download
S 45259000-7 Oprava autoklávu č.1, identif. vady, výmeny vadných súčastí za nové(vákuová pumpa, sada vývevy), doprava 2042,00 25.5.2021 28.5.2021 Download
T 33192120-9 - Nemocničné lôžka; 39143110-0 - Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie; Nemocničné polohovateľné lôžka a zdravotnícke matrace - JIS 67554 25.5:2021 28.5.2021 Download
T 33611000-6,33614000-7 Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou, Antidiarhoiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá 94816,10 25.05.2021 18.06.2021 Download
S 79415200-8 Poradenské služby pre projektovanie 85312320-8 Poradenské služby 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov Vypracovanie opisu predmetu zákazky pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby – Žltý fidic 14 900,00 24.05.2021 31.05.2021 Download
T 33631000-2,60000000-8 Liečivá pre dermatológiu 6316,16 24.05.2021 27.05.2021 Download
SP 45215100-8-Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo 45215140-0-Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení 45215142-4-Stavebné práce na objektoch jednotiek intenzívnej starostlivosti 60000000-8-Dopravné služby (bez prepravy odpadu) ,, Zriadenie covid oddelenia vrátane intenzivistických lôžok v priestoroch pavilónu LDCH“ 121 048,86 20.5.2021 02.06.2021 Download
T 30213300-8, 33195100-4,6000000-8 Repasované kancelárske počítače a monitory 24" 55040,00 20.05.2021 26.05.2021 Download
T 33100000-1 Vyšetrovacia LED lampa na stenu L140 080A :1 ks 1316,00 19.5.2021 23.5.2021 Download
T 33192120-9 - Nemocničné lôžka; 39143110-0 - Postele a lôžkoviny Nemocničné polohovateľné lôžka a zdravotnícke matrace 16640 19.5.2021 25.5.2021 Download

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 42 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena