Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013

 

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download
T 33661000-1 Liečivá pre nervový systém 46727,39 28.5.2024 28.06.2024 Download
T 33194120-3 Potreby na infúzie 60721,00 23.05.2024 31.05.2024 Download
S 50712000-9 Servis kockovačov – 4 ks a okien v objekte kuchyňa s jedálňou 1495,00 27.5.2024 29.5.2024 Download
T 44112200-0 podlaha a príslušenstvo pre podlahy 377,47 21.05.2024 27.05.2024 Download
S 77211400-6 ošetrenie drevín v areáli FNsP Žilina 760 21.05.2024 27.05.2024 Download
T 33152000-0 Novorodenecké vyhrievacie lôžko pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca, s príslušenstvom 13300,00 24.5.2024 28.5.2024 Download
S 50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení Flexibilného Fibercystoscopu CYF – 5, OLYMPUS výmenným spôsobom, diagnostika, práca, doprava :1 kompl. 7565,35 24.5.2024 27.5.2024 Download
S 50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení Flexibilného Fibercystoscopu CYF – 5, OLYMPUS výmenným spôsobom, diagnostika, práca, doprava :1 kompl. 7565,35 24.5.2024 27.5.2024 Download
T 33123200-0 EKG 08- MT PLUS s mobilným stojanom 2580,00 23.05.2024 27.05.2024 Download
T 42931100-2 pro cyt LED cytologická centrifúga vče rotoru pro 4 skla , CYT doble komôrka pre vzorky bal. 216ks, vysoká absorbcia 3450,00 23.05.2024 27.05.2024 Download
S 31430000-9 Výmena trakčnej batérie na elektrickom vozíku VZV 4632,00 21.5.2024 21.5.2024 Download
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 1063,31 17.05.2024 21.05.2024 Download
S 92224000-7 preladenie tv kanálov 650 15.05.2024 21.05.2024 Download
S 50712000-9 odstránenie závad na výťahoch Gynekológia, Detské odd., Interné odd., Chirurgia 550 15.05.2024 21.05.2024 Download
S 50712000-9 odstránenie závad na výťahoch Kuchyňa 1650 15.05.2024 21.05.2024 Download
S 50750000-7 Servis a údržba výťahov 840 19.05.2024 19.06.2024 Download
T 30192000-1 Kancelárske potreby 5976,00 20.5.2024 22.5.2024 Download
T 33123200-0 EKG-BTL-08 LC 1 ks Príslušenstvo ku EKG – Prístr.. stolík 1 ks 2580,00 16.5.2024 20.5.2024 Download
S 50531200-8 Zabezpečenie BTK strop. statívov – 5 ks a vykonanie el. revízií – odd. ARO + URGENTNÝ PRÍJEM. 2880,00 16.05.2024 21.05.2024 Download
S 90513200-8 odvoz a odborná likvidácia nebezpečného komunálneho odpadu 9995,00 16.05.2024 21.05.2024 Download
S 90911300-9 umývanie okien Onkológia 650 14.05.2024 16.05.2024 Download
S 72000000-5 licencia prístupového modulu značky Entry pre ovládanie do 75 dverí 2493 14.05.2024 16.05.2024 Download
T 30197644-2 Xerografický papier 1440,00 15.5.2024 17.5.2024 Download
T 34928110-2 dodanie hliníkového ramena HARMONY 80x45 417 13.05.2024 14.05.2024 Download
S 45520000-8 prenájom pásového bagra cca. 25 ton vrátane obsluhy a PHM s dopravou 2300 13.05.2024 14.05.2024 Download
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 1292,77 10.05.2024 14.05.2024 Download
S 77314000-4 čistenie pozemku pri psychiatrii od náletových drevín 12024 10.05.2024 14.05.2024 Download
S 35121000-8 prístupový systém pre objekt Chirurgia 3871 09.05.2024 14.05.2024 Download
T 39512000-4 Plachty elastické s gumičkou 2340,00 13.5.2024 Download
SP 45000000-7 vysekávanie odskočeného podkladu pred nivelizáciou podkladu - vstup miestnsoť 3,5x7,5m 225,25 10.05.2024 10.05.2024 Download
T 48000000-8 telekomunikačný modul prenosný 2760 09.05.2024 10.05.2024 Download
S 35125300-2 rozšírenie hlavného kamerového systému 2460 10.05.2024 10.05.2024 Download
SP 45316100-6 výmena núdzových svietidiel 9532,90 10.05.2024 10.05.2024 Download
SP 45310000-3 rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie 14780,23 10.05.2024 10.05.2024 Download
SP 45410000-4 omietkarské práce v býv. budove NTS 14971,01 10.05.2024 10.05.2024 Download
SP 45261900-3 odstránenie havarijného stavu strechy LDCH 3485,36 10.05.2024 10.05.2024 Download
SP 45422000-1 montáž okna na recepciu 867,58 10.05.2024 10.05.2024 Download
T 33191100-6 kontajnerova vaňa, sada pre Acculan motory/príslušenstvo, veko kontajnera, kennz schild B 2930,10 10.05.2024 15.10.2024 Download
T 33120000-7 videolaryngoskop Mc Grath 1305,00 10.05.2024 15.05.2024 Download
T 39221210-2 Taniere porcelárnové hrubostenné do tabletového systému 1215,00 9.5.2024 13.5.2024 Download
T 33194100-7 Obj.č.MC8202 Duálny ohrev infúznych roztokov, ohrev krvi, nutrič. roztokov & doprava & inštalácia & zaškolenie obsluhy. 1670,00 7.5.2024 9.5.2024 Download
S 50422000-9 Oprava vŕtacieho systému , oprava batérie Acculan REF : GA346 výmenným spôsobom . 1836,00 7.5.2024 9.5.2024 Download
T 44190000-8 stavebný materiál 1001,57 29.04.2024 02.05.2024 Download
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 282,47 02.05.2024 02.05.2024 Download
T 38519000-6 camera axicam + camera adapter 1291,50 02.05.2024 06.05.2024 Download
T 48322000-1 Speckletracking ĽK - pre echokardiokraf Vivid E90 5 633,33 2.5.2024 6.5.2024 Download
S 50712000-9 výroba a výmena deformovaných krídel šachtových dverí - kuchyňa 1150 30.04.2024 02.05.2024 Download
S 45452100-1 čistenie schodov pomocou vysokého tlaku vody v areáli FNsP Žilina 310 30.04.2024 02.05.2024 Download
T 39525800-6 Poťahy na mopy 22 362,50 30.04.2024 15.05.2024 Download
T 31440000-2 acculan kryt na batérie 4 287,96 30.04.2024 03.05.2024 Download

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 77 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena