Aktuálne

PREHĽAD ČINNOSTI ODDELENÍ A AMBULANCIÍ FNsP ŽILINA v súvislosti s vývojom aktuálnej epidemiologickej situácie

Na základe príkazu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky č. S19421-2020-OKM-6 zo dňa 30.12.2020 poskytuje FNsP Žilina v lôžkovej časti ústavného zdravotníckeho zariadenia výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť s výnimkou pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v príčinnej súvislosti s liečbou onkologického ochorenia alebo pacientom, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.

FNsP Žilina zároveň na základe príkazu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky č. S19421-2020-OKM-6 zo dňa 30.12.2020 reprofilizovala 30 % z celkového počtu lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu sú odkladné operácie naďalej dočasne pozastavené.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 platí od 28. augusta 2020 do odvolania z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov na všetkých oddeleniach FNsP Žilina ZÁKAZ NÁVŠTEV.

ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA
Anestéziologická ambulancia - kontaktovať vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 464.
Algeziologická ambulancia - kontaktovať vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110.

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Oddelenie prijíma nových pacientov. Pre objednanie na liečbu kontaktujte vedúcu sestru Mgr. Annu Šimkovú na t. č. +421 918 628 983.
Zákaz návštev, priepustiek do odvolania.
Stretnutia Klubu závislých – PRERUŠENÉ.

COVID PAVILÓN A (pavilón urológie)
ODDELENIE: hospitalizácia neodkladných stavov pacientov s ochorením COVID-19.
Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytujeme po 14.00 h TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 408.
V prípade potreby je možné pacientovi doniesť potrebné veci – denne po 16.00 h, taška musí byť označená menom pacienta.
AMBULANCIA: vyšetrenie akútnych stavov pacientov s ochorením COVID-19 mimo ordinačné hodiny všeobecného lekára, prioritne kontaktujte telefonicky vášho všeobecného lekára.

COVID PAVILÓN B (pavilón LDCH)
ODDELENIE: hospitalizácia neodkladných stavov pacientov s ochorením COVID-19.
Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytujeme po 11.00 h TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 390 alebo +421 41 5110 613.
V prípade potreby je možné pacientovi doniesť potrebné veci – denne po 14.00 h, taška musí byť označená menom pacienta.
 

DERMATOVENEROLÓGIA (kožné)
AMBULANCIE
Ak je pacient nový, musí mať odporúčanie od svojho ambulantného kožného lekára.

Dermatovenerologická ambulancia (dospelí):
Pacienti kontaktujú lekárov telefonicky:
informácie a objednanie k MUDr. Kullovej +421 41 5110 457,
informácie a objednanie k MUDr. Bulejčíkovej +421 41 5110 634.

Detská kožná ambulancia:
Ambulanciu kontaktujte vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 872. Na základe odporúčania vášho kožného lekára na vyšetrenie v detskej kožnej ambulancii FNsP Žilina je možné u detí, ktoré majú príznaky respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) zrealizovať vyšetrenie prostredníctvom tzv. telemedicíny. Prostredníctvom emailu je možné zaslať na mail kozne@fnspza.sk potrebné informácie:
 • meno, priezvisko pacienta,
 • rodné číslo,
 • číslo poisťovne,
 • meno praktického lekára,
 • fotodokumentácia – zaslať minimálne 4 a viac fotiek (ak je to možné, zrealizovať fotku pacienta v stoji spredu a zozadu, aby bola zrejmá lokalita prejavov, následne sa v ďalších fotkách zamerať na detaily), fotky môžu byť zhotovené aj smartfónom.
Po zaslaní emailu vás prosíme o telefonické kontaktovanie detskej kožnej ambulancie na čísle +421 5110 872.
Položené vám budú tiež základné otázky v súvislosti s vaším kožným problémom:
 • popísať kožný problém – odkedy začal, čo mu predchádzalo (napr. iné ochorenie, lieky, súvislosť s potravou), vyskytla sa teplota?, triaška?, sú prejavy svrbivé?,
 • iné ochorenia, na ktoré sa pacient lieči (napr. cukrovka a iné),
 • informácie o liekoch, ktoré pacient trvalo užíva.
Ak je to možné, na základe týchto údajov môžeme pacientovi odporučiť režimové opatrenia, prípadne poslať elektronický recept, aj bez nutnosti osobnej návštevy ambulancie, prípadne rozhodnúť o nevyhnutnosti osobnej návštevy ambulancie.

STACIONÁR poskytuje starostlivosť podľa manažmentu lekára. Pacienti návštevu vopred konzultovať TELEFONICKY na čísle +421 41 5110 254.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (lôžkové odd.)
Oddelenie neprijíma nových pacientov.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (ambulantná časť)
Ambulantná časť FRO (suterén) poskytuje rehabilitácie akútnych stavov, pooperačné a poúrazové stavy. Prerušená rehabilitačná liečba pacientov s chronickými ťažkosťami v podpornej a stabilizačnej fáze rehabilitácie.
Na vyšetrenie je možné sa objednať len TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 739 (v pracovných dňoch od 7.00 - 14.30 h).
Pri vstupe na oddelenie musia mať pacienti prekrytú tvár ochranným rúškom, návleky na obuv, rukavice – pri príchode je potrebné sa nahlásiť na recepcii oddelenia.
Imobilní pacienti, poúrazové alebo pooperačné stavy, ktorí potrebujú predpísať kompenzačné zdravotnícke pomôcky (polohovateľné postele, antidekubitné matrace, mechanické invalidné vozíky, zvyšovače na WC, barly), kontaktujte oddelenie v pracovných dňoch TELEFONICKY na čísle +421 5110 739. Objednanie možné LEN cez TELEFÓN.

GASTROENTEROLÓGIA
Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe manažmentu lekára – pacienti sa môžu vopred informovať na čísle +421 41 5110 467.
Osobné objednanie nie je možné, objednať sa dá len emailom na bodnarova@fnspza.sk alebo na telefónnom čísle +421 41 5110 467.

GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
Informácie o činnosti oddelenia a podmienkach pre sprevádzajúce osoby pri pôrode TU.
Gynekologická pohotovosť poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy (vrátane pôrodov). Viac informácií k pohotovosti – Ako postupovať, ak sa necítim dobre.
Onkogynekologická ambulancia (pavilón gynekológie a pôrodníctva, 1. poschodie) – objednanie vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 611.
Ambulancia pre rizikovú a patologickú graviditu a materno-fetálnu medicínu (pavilón gynekológie a pôrodníctva, 1. poschodie) FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
SONO realizujeme pre hospitalizované tehotné pacientky/pacientky v rámci pohotovosti.
Monitor sa realizuje pri fyziologickom tehotenstve od 40tt.
Psychofyzická príprava budúcich mamičiek na pôrod je PRERUŠENÁ.

HEMATOLÓGIA
Ambulancie (prízemie v pavilóne gynekológie a pôrodníctva) – kontaktovať ambulanciu vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 344.

CHIRURGIA
ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii chirurgie na t. č. +421 41 5110 332 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).

Príjmová ambulancia chirurgie (pavilón chirurgie, prízemie) – ORDINUJE
 • V prípade potreby kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 332 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).
Ambulancie chirurgie (hlavná budova polikliniky, 1. poschodie) – ORDINUJÚ V OBMEDZENOM REŽIME:
 • Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia pediatrickej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
Ambulancie chirurgie (hlavná budova polikliniky, 4. poschodie) – ORDINUJÚ V OBMEDZENOM REŽIME:
 • Ambulancia chronický rán
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Onkochirurgická ambulancia
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia cievnej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Stomická poradňa
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).

INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA
Ambulancia funguje podľa manažmentu lekára, pred návštevou ambulancie sa pacienti vopred informujú na čísle +421 41 5110 335.

LEKÁREŇ
Lekáreň FNsP Žilina na 1. poschodí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí detskej polikliniky – OTVORENÁ.
Ak to váš lekár umožňuje, využite elektronické predpisovanie liekov. Pokiaľ je to možné, lieky by mala vyzdvihnúť len zdravá osoba. Chráňte sa ochrannými pomôckami. Dodržiavajte preventívny odstup aj pred lekárňou. Uvítame, ak zvolíte bezhotovostnú platbu.

LEKÁRSKA GENETIKA
Telefonické objednanie pacientov a poskytovanie informácií poskytujeme na čísle +421 41 5110 245 (v pracovných dňoch v čase od 14.00 do 15.00 h).

LIEČEBŇA DLHODOBO CHORÝCH
Oddelenie poskytuje starostlivosť v obmedzenom režime.
Geriatrická ambulancia – činnosť ambulancie je z dôvodu nevyhnutných opatrení pandémie ochorenia COVID-19 dočasne obmedzená, recepty je možné predpísať elektronicky, aktuálny harmonogram činnosti ambulancie TU.

NEUROCHIRURGIA
Plánované operácie dočasne pozastavené.

NEUROLÓGIA
Neurologický stacionár funguje z dôvodu sprísnených hygienických opatrení v režime regulovaného počtu pacientov.
OBJEDNÁVANIE pacientov na vyšetrenia LEN TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 270.
EMG (elektromyografická) ambulancia – otvorená – OBJEDNÁVANIE LEN TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 818.
Neurologická ambulancia (poliklinika 2. poschodie) - otvorená (PO - ŠT od 9.00 - 14.30 h, PIA od 8.00 - 12.00 h) - OBJEDNÁVANIE LEN TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 481.

NOVORODENECKÉ (neonatológia)
Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom - vopred sa môžete informovať na t. č. +421 41 5110 368, +421 41 5110 544 alebo e-mail: 

OFTALMOLÓGIA (očné)
UPOZORŇUJEME pacientov, že oddelenie nenahrádza starostlivosť odborných ambulancií v regióne a ani nerieši týchto pacientov v rámci pohotovostnej služby v neakútnych stavoch – prosíme pacientov, aby sa obrátili na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ich informuje o tom, kto je ich očným alebo zastupujúcim lekárom.
ODDELENIE: plánované operácie dočasne pozastavené.

AMBULANCIE: pracujú v nasledujúcom režime:
 • Príjmová ambulancia: ORDINUJE
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na čísle +421 41 5110 366 (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.).
 • Konziliárna ambulancia: ORDINUJE
 • Pohotovostná ambulancia: ODRINUJE
  • Pacienti v karanténe alebo osoby, ktoré s takýmito pacientmi prišli do styku, ktorí vyžadujú akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, budú ošetrení len po predchádzajúcom telefonickom dohovore (+421 41 5110 360) - V PRÍPADE ZATAJENIA TEJTO INFORMÁCIE BUDE VOČI NIM VYVODENÁ TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ.
 • Aplikačné centrum: ORDINUJE
 • Jednodňová chirurgia: ORDINUJE
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na čísle +421 41 5110 803 (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.).
 • Špecializovanú ambulantnú starostlivosť (Kataraktová ambulancia, Glaukómová ambulancia, Sietnicová ambulancia, Angiografická ambulancia, Laserová ambulancia) poskytujeme v obmedzenom rozsahu podľa prevádzkových možností počas núdzového stavu, ktorý je vyhlásený v zdravotníctve a naďalej platí a pri dodržaní protiepidemických opatrení v prevencii šírenia COVID-19.

ONKOLÓGIA (Klinická a radiačná onkológia)
Liečba a hospitalizácie prebiehajú v štandardnom režime (chemoterapia, ožarovanie).

OTORINOLARYNGOLÓGIA (ORL – krčné-nosové-ušné)
Audiometrická ambulancia, príjmová ambulancia, pohotovosť - FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.

ORTOPÉDIA
Plánované operácie – dočasne pozastavené.
Príjmová ambulancia (Poliklinika 2. poschodie) – ORDINUJE – objednanie VOPRED elektronicky www.objednavysetrenie.sk

PEDIATRICKÁ ORTOPÉDIA
Plánované operácie – dočasne pozastavené.
Ambulancia pediatrickej ortopédie – FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.
SONO bedrových kĺbov bábätiek – FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.

PEDIATRIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť v štandardnom režime.
Príjmová ambulancia a pohotovosť poskytujú starostlivosť v štandardnom režime.
AMBULANCIE: Detská nefrologická ambulancia, pneumologická ambulancia, reumatologická ambulancia, hematologická ambulancia, imuno-alergologická ambulancie (Detská poliklinika) - FUNGUJÚ BEZ OBMEDZENÍ.
Detský stacionár - FUNGUJE BEZ OBMEDZENÍ.

PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
Ambulancie je potrebné vopred kontaktovať TELEFONICKY:
 • Pľúcna a konziliárna ambulancia t. č. +421 41 5110 409, +421 41 5110 414,
 • Pľúcna dispenzárna ambulancia t. č. +421 41 5110 671,
 • Ambulancia funkčnej diagnostiky t. č. +421 41 5110 409, +421 41 5110 414.

PSYCHIATRIA
Psychiatrická ambulancia poskytuje starostlivosť podľa manažmentu lekára. Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky v deň ordinačných hodín konkrétneho lekára na čísle uvedenom na www.fnspza.sk/sk/oddelenia/psychiatria/psychiatricka-ambulancia.
Denný psychiatrický stacionár – OTVORENÝ.

RDG (rádiodiagnostika)
Ambulancia (poliklinika 1. poschodie) – mamografia a SONO prsníkov – objednanie TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 476.

ÚRAZOVÁ CHIRURGIA
Plánované operácie dočasne pozastavené.

URGENTNÝ PRÍJEM
Funguje v plnom rozsahu pre neodkladné stavy.

UROLÓGIA
Oddelenie PRESŤAHOVANÉ v pavilóne chirurgie – prízemie (odd. ortopédie). Plánované operácie dočasne pozastavené.
Príjmová ambulancia, onkourologická ambulancia PRESŤAHOVANÁ v hlavnej budove polikliniky – 1. poschodie vľavo – kontaktovať vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 849.
Urologická pohotovosť (po 15.30 h) PRESŤAHOVANÁ v pavilóne chirurgie – prízemie (ambulancia chirurgie).
Návštevu ambulancie a výsledky konzultujte vopred na t. č. +421 41 5110 829.

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO (interné)
Oddelenie poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy.
Ambulancie fungujú podľa manažmentu lekára.

Počet návštev: 5427182
Dnes je 15. máj 2021, meniny má Žofia
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk