Aktuálne

PODMIENKY NÁVŠTEVY PACIENTA V NEMOCNICI

V súlade s Vyhláškou č. 205 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zverejnenou vo Vestníku vlády SR dňa 13. mája 2021 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina platia obmedzenia zo zákazu návštev.

Návštevy sú povolené LEN TÝMTO OSOBÁM:
 
1. ZAOČKOVANÉ
 • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo Moderna), ak od tohto očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
 • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (AstraZeneca=Vaxzevria), ak od tohto očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,
2. PO PREKONANÍ OCHORENIA COVID-19
 • ak im bola v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 podaná prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorová vakcína) a od tohto očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
 • ak od prekonania ochorenia COVID-19 uplynulo menej ako 180 dní,
3. OTESTOVANÉ
 • ak sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • ak sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
Na základe povolenia poverenej osoby oddelenia je možné mimo vyššie uvedené podmienky umožniť návštevu u pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce a návštevu kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.
 
Návštevy môžu na oddelenie prichádzať vo vyhradených návštevných hodinách PO-NE 14.00 – 16.00 h, prípadne podľa individuálne stanovených návštevných hodín príslušného oddelenia.
 
V rovnakom čase je možné povoliť návštevu max. 2 osôb k jednému pacientovi.
 
OSOBA VSTUPUJÚCA NA ODDELENIE AKO NÁVŠTEVA JE POVINNÁ:
 • zapísať sa do evidencie návštev,
 • pred a po návšteve si dôkladne vydezinfikovať ruky,
 • mať riadne nasadenú ochranu horných dýchacích ciest spôsobom, ktorý upravujú aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, prípadne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (odporúčame respirátor s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1),
 • dodržiavať pokyny personálu a protiepidemiologické opatrenia,
 • PRÍSNY ZÁKAZ pohybovať sa v ostatných priestoroch nemocnice.
COVID ODDELENIE

Hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je možné kontaktovať online videohovorom prostredníctvom tabletov, ktoré máme na oddelení k dispozícii. Videospojenie s pacientom si môžete dohodnúť na t. č. +421 41 5110 408.
Návštevy pacientov s ochorením COVID-19 môže oddelenie povoliť po individuálnej dohode s ošetrujúcim lekárom výhradne u ťažko chorých pacientov s predpokladom dlhodobej (viac ako 14 dní) hospitalizácie a zomierajúcich pacientov. 

Návštevu je potrebné vopred konzultovať telefonicky:
 • pri pacientovi hospitalizovanom na oddelení – 1. poschodie alebo JIS na t. č. +421 41 5110 408,
 • pri pacientovi hospitalizovanom na prízemí OAIM na t. č. +421 41 5110 430.

Po dohode s ošetrujúcim lekárom je možné naplánovať návštevu v COVID pavilóne v čase návštevných dní: 
ST 14:00-16:00
NE 14:00-16:00

Navštíviť pacienta môže 1 osoba na max 15 minút.

Návšteva vlastnoručným podpisom potvrdí porozumenie rizika návštevy pacienta s infekčným ochorením a preberá zodpovednosť v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta.
Návštevy mimo vyššie uvedených podmienok povoľuje v mimoriadnych prípadoch zodpovedný lekár COVID oddelenia.

Počet návštev: 5576367
Dnes je 20. jún 2021, meniny má Valéria
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk