Aktuálne

Na nový informačný systém prechádza ako prvá fakultná nemocnica Žilina

Žilina 19. november 2019 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline prechádza ako prvá fakultná nemocnica na Slovensku na nový nemocničný informačný systém. Plánovaná modernizácia financovaná zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nahrádza dve desaťročia staré technologické riešenie MEDEA a je jedným z rozhodujúcich krokov dôležitých pre rozvoj a zvyšovanie kvality nemocnice.

„Prechod na nový nemocničný systém predstavuje výnimočný zásah do chodu našej nemocnice. Ide o zásadnú a rozsiahlu zmenu, ktorá sa dotýka enormnej databázy údajov, informácií a predovšetkým práce našich zamestnancov. Staré technologické riešenie už nestačilo na aktuálne zmeny legislatívy, potreby vykazovania do zdravotných poisťovní či moderné funkcie. Nové prvky, ktoré sme do pôvodného systému pridávali, spôsobovali jeho spomalenie, neefektívnu prácu a mnohé z nich už ani nebolo možné implementovať," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek. Podľa neho prinesie nová technológia komfortné užívateľské prostredie, jednoduchší a rýchlejší priebeh procesov a zefektívnenie práce.

Zmenu nemocničného informačného systému v týchto dňoch sprevádza masívna migrácia dát, ktorá prenáša do nového dátového úložiska státisíce informácií o pacientoch, diagnózach, laboratórnych a biomedicínskych údajov, výkazníctva, ale i historických dát súvisiacich s kompletnou dokumentáciou a prevádzkou celej nemocnice. „Napriek dôkladnej príprave a školeniam zamestnancov sa preto nedokážeme vyhnúť dočasnému spomaleniu procesov. Každá zmena so sebou zo začiatku prináša určité obmedzenia a vyžaduje čas, preto môže dôjsť k zvýšeniu čakacích dôb v ambulanciách, ktoré je však len dočasné a je spôsobené práve prebiehajúcou migráciou údajov," upozornil vedúci odboru informatiky a správy sietí žilinskej nemocnice P. Belan s tým, že technická podpora pre nový informačný systém je po dobu nasledujúcich troch mesiacov prevádzky zabezpečená externe dodávateľskou spoločnosťou a zároveň interne vlastnými zamestnancami. „Systém sme síce testovali niekoľko týždňov aj v skúšobnom režime, no v reálnej praxi sa môžu objaviť nové pripomienky a problémy, ktoré sa budeme snažiť čo najrýchlejšie vyriešiť, aby sme čo najviac minimalizovali vzniknuté obmedzenia," dodal P. Belan.

Nový informačný systém má ako prvá fakultná nemocnica Žilina

V súvislosti s dočasným spomalením systému a predĺžením čakacích dôb spôsobenými prechodom na nový nemocničný informačný systém sa žilinská nemocnica ospravedlňuje pacientom za vzniknuté obmedzenia. „Rád by som pacientom a tiež všetkým zamestnancom vyjadril vďaku za trpezlivosť a ochotu počas tohto náročného obdobia. Verím však, že spoločne túto nevyhnutnú zmenu zvládneme a po 22 rokoch nám pomôže priniesť do Žiliny ďalšiu historicky významnú modernizáciu," uzavrel generálny riaditeľ FNsP Žilina I. Stalmašek.

Počet návštev: 5576325
Dnes je 20. jún 2021, meniny má Valéria
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk