Aktuálne

Keď kreativita je cesta k uzdraveniu - záverečná správa

Žiaci, po zaradení do ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, musia prekonávať okrem zdravotných problémov i stres z toho, že:
- sú vytrhnutí z rodinného prostredia a z kmeňovej školy,
- si musia zvyknúť na nové prostredie, nových spolužiakov a nové vyučujúce a to všetko za veľmi krátky čas.

Pre odbúranie tohto stresu sú veľmi dobrým prostriedkom možnosti, ktoré škola, vďaka poskytnutému grantu, získala. Bol vypracovaný projekt s názvom ,, Keď kreativita je cesta k uzdraveniu". Vďaka tomu, že projekt bol úspešný, umožnili sme žiakom rozšíriť si obzor o rôznorodé kreatívne techniky v rámci hodín výtvarnej výchovy. Žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych inovatívnych technológií, ktoré predtým nepoznali a takto sa nám podarilo splniť cieľ nášho projektu.
Tým, že sa žiaci aktívne zapájajú do rôznorodého kreatívneho procesu, zabúdajú, že sú chorí. Pestrá tvorivá činnosť, v edukačnom procese, umožňuje podieľať sa nielen na procese uzdravenia sa, ale prispieva aj k sebarealizácií a k seba zdokonaľovaniu každého jednotlivca.

Prostredníctvom aktívnych činností sa posilňuje psychická i fyzická kondícia, formujú sa povahové črty ako trpezlivosť, tvorivosť, vytrvalosť, schopnosť spolupráce v kolektíve s ostatnými spolužiakmi. Jednotlivci sú vedení k samostatnosti, k pocitu zodpovednosti a k dosiahnutiu individuálnych aj spoločných cieľov. Každý jednotlivec, ktorý mohol v ceste k uzdraveniu svojou kreatívnou činnosťou naplniť svoj pobyt v nemocnici, je náš splnený cieľ.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.
Odbúravanie každodenného stresu a pomoc v ceste k uzdraveniu každého dieťaťa, nám bolo umožnené vďaka tomu, že náš projekt bol úspešný. A v neposlednom rade sú vďační i rodičia, že ich deti môžu využívať variabilnejšie metódy a formy výchovno-vzdelávacej činnosti práve v nemocničnom prostredí.

Našou prioritou v rámci projektu bolo umožniť žiakom zapojiť sa do nových kreatívnych činností, ktoré sme zakúpením rôznorodých pomôcok žiakom poskytli. Tvorbou inovatívnych techník, sme žiakov naučili vyrobiť si napr. stromčeky šťastia,pracovať s Big shotom, nácvik techniky mixed média, decoupage techniku,linoryt, odlievanie sádry a špeciálnej hmoty, batikovanie. Hotové výrobky si žiaci zobrali na pamiatku domov a ako motivačné povzbudenie do ďalšej kreatívnej činnosti. Výtvarné práce zdobia chodbové priestory detského oddelenia, nástenky a učebňu pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.Deti, ktoré nemohli , zo zdravotných dôvodov opustiť nemocničnú posteľ, využili rôzne druhy omaľovánok, podľa náročnosti a schopnosti dieťaťa.


Galéria:

názov: Záložka do knihy, spája školy.
popis: Žiaci sa zapojili do 10.ročníka Záložka do knihy, spája školy, pod názvom- List za listom, baví ma čítať.

názov: Sadrové odliatky.
popis: Hotové výrobky si žiaci zobrali do svojich detských izbičiek na pamiatku.

názov: Rôznorodé kreatívne techniky.
popis: Decoupage.Žiaci pomocou šablón robili rôzne obrazce a zdobili ich farebným pieskom.

názov: Štyri ročné obdobia.
popis: Hotové výrobky skrášľujú priestory našej školy a detského oddelenia.

názov: Mixedmédia.
popis: Odlievanie sádry, špeciálnej hmoty do silikónových foriem. V priebehu tvorby sa do činnosti zapojili i rodičia.


Názov média
Dátum/obdobie
Charakter výstupu (interview, článok, oznam v miestnom rozhlase, atď.)
My Žilinské noviny
9.9.2019
Článok- Školský rok sa začal aj deťom v nemocnici.
www.fnspza.sk 24.10.2019
Článok- List za listom, baví ma čítať.
www.szshurbanova.sk
24.10.2019
Článok- List za listom, baví ma čítať.
www.fnspza.sk 18.11.2019
Článok- Vyhodnotenie projektu.
www.szshurbanova.sk 18.11.2019 Článok- Vyhodnotenie projektu.
Detské oddelenie
20.11.2019
Výstava detských prác na jednotlivých oddeleniach nemocnice a v Krajskej knižnici v Žiline.

Počet návštev: 5576469
Dnes je 20. jún 2021, meniny má Valéria
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk