Aktuálne

Pridané: 15. 01. 2021

TESTOVANIE COVID-19 – informácie pre pacientov a lekárov

ANTIGÉNOVÉ TESTY COVID-19
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina realizuje od pondelka 16.11.2020 bezplatné antigénové testovanie COVID-19 pre verejnosť. Mobilné odberové miesto pre antigénové testy na SARS-CoV 2 sa nachádza na novom parkovisku za pavilónom gynekológie a pôrodníctva (oproti záchytného parkoviska pri LDCH).
 
Prevádzkový čas (antigénové testy)
PO – PIA: 7.00 – 15.00 h (posledný odber o 14.45 h)
obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h (posledný odber o 11.45 h)
 
OBJEDNANIE na bezplatný antigénový test (nie PCR) elektronicky:

VAKCINÁCIA COVID-19

OBJEDNANIE na bezplatné očkovanie pre zdravotníckych zamestnancov a zamestnancov krízovej infraštruktúry:

Pridané: 14. 01. 2021

Výzva ambulantným lekárom

Žilina 14. január 2021 – Počet pacientov prichádzajúcich do nemocnice so zdravotnými problémami zanedbanými v rámci ambulantnej starostlivosti alarmujúco narastá. Žilinská nemocnica preto dôrazne apeluje na tých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí počas pandémie ochorenia COVID-19 prestali „fyzicky" ordinovať alebo výrazne obmedzili poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aby opätovne zabezpečili plnohodnotnú činnosť svojich ambulancií, prípadne zaistili jej adekvátnu náhradu pre pacientov. 

Pridané: 09. 01. 2021

V Žiline podali za necelý týždeň viac ako 1000 vakcín

Žilina 9. január 2021 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila vakcinačné centrum len v utorok (5.1.2021), no k dnešnému poludniu už počet podaných vakcín presiahol tisícovú hranicu. Od rána v Žiline očkujú aj v sobotu a do večera plánujú vybaviť takmer 500 objednaných zdravotníkov. Ide o jednu z najrýchlejších nábehových fáz v rámci prvého týždňa otvorenia očkovacieho centra na Slovensku.

Pridané: 05. 01. 2021

Informácie pre občanov v súvislosti s aktuálnym výskytom koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie COVID-19

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Každý pacient, sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa.

FNsP Žilina spúšťa 1. etapu krízovej reprofilizácie, v rámci ktorej otvorí samostatný pandemický pavilón. Nevyhnutné zmeny spojené s kapacitnými a personálnymi nárokmi zapríčinia dočasné pozastavenie plánovaných operácií, pri ktorých je nevyhnutná prítomnosť anestéziologického tímu, s platnosťou od 15. októbra 2020. Viac informácií TU.

Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 v rámci aktuálne dostupných kapacitných možností poskytuje FNsP Žilina plánované operačné výkony v zmysle kritérií usmernenia. Pôvodne objednaní pacienti sú postupne kontaktovaní telefonicky priamo z jednotlivých oddelení, nie je preto potrebné, aby pacienti oslovovali oddelenia. Viac informácií nižšie v dokumente „Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie".

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Viac informácií v sekcii Aktuálne TESTOVANIE COVID-19 – informácie pre pacientov a lekárov.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 platí od 28. augusta 2020 do odvolania z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov na všetkých oddeleniach FNsP Žilina ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Od 27.3.2020 je hlavná brána na vstupe pre peších z Ulice Vojtecha Spanyola vo večerných hodinách až do rána uzamknutá (v čase od 18.30 do 5.30 h, čas je orientačný, môže sa zmeniť v závislosti na nepriaznivom počasí). Pre nevyhnutný vstup do areálu je v prípade uzavretia brány potrebné zazvoniť na stálu službu, ktorá je na vrátnici. Zvonček sa nachádza na budove vrátnice pri bráne vpravo.

Od 17.3.2020 je vstup do areálu FNsP Žilina obmedzený len na dva body – vjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer od Vlčiniec) a vchod pre peších z ulice Spanyolova. V rámci oboch bodov je oficiálne zavedené triedenie a regulácia pacientov. Každý pacient/sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný informovať kontaktnú osobu pri vstupe do areálu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. V prípade potreby je povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty.


Pridané: 05. 01. 2021

PREHĽAD ČINNOSTI ODDELENÍ A AMBULANCIÍ FNsP ŽILINA v súvislosti s vývojom aktuálnej epidemiologickej situácie

Na základe usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky poskytuje FNsP Žilina plánované operačné výkony v zmysle kritérií aktuálnych opatrení. Viac informácií nižšie v dokumente „Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie". Rovnako je poskytovaná aj ambulantná zdravotná starostlivosť.
Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 platí od 28. augusta 2020 do odvolania z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov na všetkých oddeleniach FNsP Žilina ZÁKAZ NÁVŠTEV.

FNsP Žilina spúšťa 1. etapu krízovej reprofilizácie, v rámci ktorej otvorí samostatný pandemický pavilón. Nevyhnutné zmeny spojené s kapacitnými a personálnymi nárokmi zapríčinia dočasné pozastavenie plánovaných operácií, pri ktorých je nevyhnutná prítomnosť anestéziologického tímu, s platnosťou od 15. októbra 2020. Viac informácií TU.

Pridané: 05. 01. 2021

Prvú vakcínu v Žilinskom kraji dostal dlhoročný infektológ

Žilina 5. január 2021 – Ako prvá nemocnica v Žilinskom kraji otvorila vakcinačné centrum Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. Prvú vakcínu dostal dlhoročný odborník a primár bývalého infekčného oddelenia v Žiline, Igor Štúr. Medzi ďalšími viac ako 120 zdravotníkmi, ktorí dnes postupne absolvujú očkovanie v priestoroch novovybudovaného Vakcinačného centra FNsP Žilina, sú lekári, sestry, sanitári z oddelení prvej línie – COVID pavilónov, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, interného oddelenia, urgentného príjmu, RDG, úrazovej chirurgie, pľúcneho a ďalších.

Pridané: 29. 12. 2020

Žilinská nemocnica pod veľkým tlakom, ubúdajú zdravotníci aj voľné lôžka

Žilina 29. december 2020 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline posledné týždne intenzívne bojuje s personálnymi problémami a zároveň s ďalšou vlnou prudkého nárastu pacientov v COVID pavilónoch. Do práce nemôže nastúpiť 156 lekárov, sestier a iných zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov z dôvodu karantény pri ochorení COVID-19. Problém spôsobuje tiež výpadok ďalších desiatok zdravotníkov, ktorí sú na PN z odlišných zdravotných dôvodov ako nový koronavírus. Naopak, stúpa počet pacientov s ochorením COVID-19. Zatiaľ čo minulý týždeň išlo o 50 pacientov, dnes je v žilinskej nemocnici hospitalizovaných už 82 ľudí s pozitívnym výsledkom PCR testu na COVID-19. V červenom pavilóne Liečebne dlhodobo chorých je voľné posledné lôžko, v reprofilizovanom pavilóne urológie sú momentálne plne obsadené všetky anestéziologické lôžka pre pacientov vyžadujúcich ventilačnú podporu. 

Pridané: 22. 12. 2020

Príhovor zamestnancom FNsP Žilina

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
 
rok 2020 je rokom, na ktorý nezabudneme. Stal sa rokom lásky a spolupatričnosti, no zároveň rokom nenávisti a hádok. Bol to rok nových informácií, no zároveň veľkých obáv z nepoznaného. Tiež to bol plodný rok príchodu nového života, no zároveň rok až príliš mnohých bolestivých ľudských strát.
 
Vianočné obdobie je tradične špecifické svojou krehkosťou, atmosférou, ktorá sa zopakuje len raz v roku, nádychom niečoho neopísateľného, čo napĺňa ľudí radosťou, pokojom a láskou. Ľudia v tomto období nevyhnutne túžia po prítomnosti rodiny, blízkych a milovaných. V nemocnici však nikdy nebolo nič neobvyklé, že aj na Štedrý deň, vianočné sviatky, Silvester či Nový rok sme nezatvorili naše brány a ostali v práci pre pacientov. Nikto nežiadal, aby pre to verejnosť tlieskala, fotila Vás, písala o tom na titulkách v novinách. Aj keď by ste si to zaslúžili každý jeden rok, každý jeden deň. No tentokrát tú silu pozitívnej energie zvonku potrebujeme. Potrebujeme Vám pripomenúť, že aj keď to mnohí vnímate ako svoju prirodzenú povinnosť, poslanie, prácu, je to niečo viac. Niečo, čo si potrebujeme úprimne vážiť, poďakovať, vyjadriť úctu. Pre každého zdravotníka i nezdravotníka našej nemocnice.
 
Ťažko sa nám píše vianočné prianie, ktoré by za normálnych okolností znelo úplne inak. Popriali by sme Vám čo najviac pokojných dní v kruhu rodiny a blízkych, zdravia, v láske a pohode prežité vianočné sviatky. Dnes vieme, že takéto prianie, bohužiaľ, nemôžeme venovať všetkým. Mnohí z Vás museli zmeniť svoje oddelenia, opustiť dlhoročné kolektívy, pracovať na hranici únosnosti, pomáhať tam, kde nám začali sily dochádzať, zmeniť si vianočné služby, ktoré si predstavovali inak. Napriek tomu veríme, že vďaka Vašej obetavosti a spolupatričnosti, ktorej sila nám tento rok vyrazila dych a len vďaka ktorej sme mohli zvládnuť posledné mesiace, zvládneme aj nadchádzajúce týždne. 
 
Naše vianočné a novoročné želanie je preto veľmi prosté. Prajeme Vám, aby sme sa opäť mohli vrátiť k normálnej práci, aby sa kolektívy znovu spojili vo svojich pôvodných oddeleniach, aby sme si mohli vychutnať spoločné vianočné kapustnice či len bežné posedenia pri obede, aby sme nemuseli každý týždeň počítať kolegov v karanténe a mohli stráviť viac času so svojimi rodinami, priateľmi a blízkymi. Do nového roku 2021 Vám želáme viac všetkého, čo chýba, menej všetkého, čo prekáža. Nech je zdravý, láskavý a prívetivejší ako ten predchádzajúci.
 
Sme úprimne vďační a vážime si Vašu prácu venovanú žilinskej nemocnici počas celého roka. Ďakujeme za všetko.
 
Prajeme Vám čo možno najkrajšie vianočné dni, šťastný Nový rok a úspešný vstup do jeho nových, lepších dní. 
 
S úctou
 
Ing. Igor Stalmašek, MBA
generálny riaditeľ
 
MUDr. Igor Bízik, MBA
medicínsky riaditeľ
 
Ing. Peter Braška, MBA
ekonomický riaditeľ

Pridané: 15. 12. 2020

Hodnotenie nemocníc: Skokanom roka a druhou najlepšou v transparentnosti je žilinská nemocnica

Žilina 15. december 2020 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline obsadila v aktuálnom celoslovenskom hodnotení INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko 5. priečku spomedzi 11 štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Za posledné roky sa nemocnici podarilo vďaka intenzívnej snahe významne zlepšiť hodnotenie vo viacerých oblastiach, z konca rebríčka sa posunula do jej prvej polovice a tento rok si dokonca vyslúžila titul „skokan roka".

Pridané: 09. 12. 2020

V žilinskej pôrodnici opäť lámu rekordy

Žilina 9. december 2020 – Rekordné obdobie, ktoré posledné dva roky zažíva pôrodnica Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, sa naďalej stupňuje. Od januára do novembra 2020 vzrástol záujem a dôvera mamičiek natoľko, že počet pôrodov presiahol údaje nielen za rovnaké obdobie vlaňajška, ale dokonca za celý minulý rok. 
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
Strana 1 z 42
Počet návštev: 4859025
Dnes je 17. január 2021, meniny má Nataša
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk