Odporúčania pre pacientov

Na stiahnutie

Čo je bronchoskopia.pdf
Čo je cystoskopia.pdf
Čo je ERCP.pdf
Čo je gastroskopia.pdf
Čo je gastrostómia.pdf
Čo je kolonoskopia.pdf
Čo je preležanina (dekubit).pdf
Kto a kde poskytujú pooperačnú starostlivosť.pdf
Máte v krátkom čase absolvovať operačný zákrok a rád(a) by ste vedeli, aké predoperačné výkony Vás na našom oddelení čakajú.pdf
Poučenie o anestézii k plánovanému operačnému-diagnostickému výkonu.pdf
Predanesteziologická ambulancia - DOTAZNÍK.pdf
Rehabilitačné cvičenia pre pacientov po voperovaní umelého kĺbu kolena (tep kolenného kĺbu).pdf
Odporúčania pre pacienta s totálnou endoprotézou bedrového kĺbu.pdf
PRELEŽANINA - Preventívne opatrenia.pdf
Ako sa stravovať počas chemoterapie a rádioterapie.pdf
Informácie pre ožarovaných pacientov.pdf
Jedálny lístok, bolestivé ústa.pdf
Jedálny lístok, hnačka.pdf
Jedálny lístok, nechutenstvo.pdf
Jedálny lístok, zápcha.pdf
Nácvik samovyšetrovania prsníkov.pdf
Nádorová bolesť.pdf
Starostlivosť pri chemoterapii.pdf
Starostlivosť pri rádioterapii.pdf
Transdermálna náplasť.pdf