Parkovanie

Vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina

NOVÉ PODMIENKY PRE VJAZD A ZOTRVANIE V AREÁLI FNSP ŽILINA OD 12. AUGUSTA 2020
 
V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline platí od stredy 12. augusta 2020 testovacia prevádzka nového systému vjazdu a zotrvania v areáli pre vodičov áut. Elektronický systém sa riadi platným Príkazom Ministerstva zdravotníctva SR č. 4/2017 a zachováva bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli pre pacientov a sprevádzajúce osoby podľa stanovených pravidiel.

Podmienky pre bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina
Podmienky pre bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina - Podmienky pre bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina
 
Cenník za vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina
Cenník za vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina - Cenník za vjazd a zotrvanie v areáli FNsP Žilina
 
KOMPLETNÉ PODMIENKY PRE VJAZD A ZOTRVANIE V AREÁLI FNSP ŽILINA PRE PACIENTOV A SPREVÁDZAJÚCE OSOBY:

 
KOMPLETNÉ PODMIENKY PRE VJAZD A ZOTRVANIE V AREÁLI FNSP ŽILINA PRE NÁJOMCOV A TRETIE SUBJEKTY:

 
Vodiči môžu bezplatne zotrvať v areáli našej nemocnice po dobu 4 hodín na základe parkovacieho lístka potvrdeného u lekára. V prípade výnimiek je možné čas bezplatného zotrvania predĺžiť, parkovací lístok je však v tomto prípade potrebné odblokovať v mieste validačnej stanice.
 
ČO JE VALIDAČNÁ STANICA
Validačná stanica je miesto, kde vám zamestnanec nemocnice odblokuje parkovací lístok, ak máte nárok na zotrvanie v areáli dlhšie ako 4 hodiny.  V areáli nemocnice nájdete až 13 validačných staníc. Do 4 hodín takéto odblokovanie lístka nie je potrebné a validačnú stanicu navštíviť nemusíte.
 
DO 4 HODÍN BEZPLATNE A BEZ ODBLOKOVANIA
Ak ste v našom areáli do 4 hodín, potvrďte si lístok v ambulancii u vášho lekára a rovno prejdite k rampám. Parkovací lístok priložte k výjazdovému terminálu a po zdvihnutí rampy zanechajte v zbernej nádobe. Ak sa v areáli zdržíte viac ako 4 hodiny, za každú začatú polhodinu vám bude účtovaný poplatok 1 euro. Platba prebieha priamo vo výjazdovom termináli (hotovosť aj karta).
 
NAD 4 HODINY BEZPLATNE LEN VÝNIMKY
NUTNÉ ODBLOKOVANIE LÍSTKA VO VALIDAČNEJ STANICI
Ak ste v našom areáli viac ako 4 hodiny a patríte do nižšie uvedených výnimiek, nezabudnite si parkovací lístok potvrdiť u lekára a následne odblokovať v mieste validačnej stanice. Odblokovanie po 4 hodinách je povolené len pre tieto kategórie výnimiek:
 • pacient urgentného príjmu (max 8 hodín),
 • pacient Národnej transfúznej služby alebo dialýzy (max 6 hodín),
 • pacient ZŤP (max 24 hodín),
 • pacient jednodňovej zdravotnej starostlivosti (max 24 hodín).
Odblokovanie nie je nutné, ak síce patríte do kategórie výnimiek, ale ste v areáli kratšie ako 4 hodiny.
 
NÁVŠTEVY
Návštevy môžu bezplatne zotrvať v areáli len v čase návštevných hodín príslušného oddelenia, najviac však 4 hodiny. Nie je potrebné lístok potvrdiť ani odblokovať vo validačnej stanici. V rámci 4 hodín stačí prejsť k rampám a bezplatne opustiť areál. Ak ste v areáli viac ako 4 hodiny, za každú začatú polhodinu vám bude účtovaný poplatok 1 euro. Platba prebieha priamo vo výjazdovom termináli (hotovosť aj karta).
 
HOSPITALIZOVANÝ PACIENT
Ak si chcete nechať vaše vozidlo v areáli po dobu vašej hospitalizácie, je nutné túto skutočnosť nahlásiť v príjmovej ambulancii pri nástupe na hospitalizáciu. Po skončení hospitalizácie nahlásite službukonajúcemu personálu oddelenia váš odjazd. Za zotrvanie v areáli zaplatíte 10 eur/deň a následne si musíte lístok elektronicky odblokovať v mieste validačnej stanice. Ak vaše vozidlo nenahlásite alebo si lístok neodblokujete, pri odjazde vám bude zaúčtovaný poplatok za každú začatú polhodinu 1 euro za každý jeden deň zotrvania v areáli.
 
ZOZNAM VALIDAČNÝCH STANÍC/MIEST
 • Klientske centrum, hl. budova polikliniky (6.30 - 15.30 h),
 • Vrátnica, telefónna ústredňa (nonstop).
LEN PRE PACIENTOV PRÍSLUŠNÝCH AMBULANCIÍ:
 • Urgentný príjem (nonstop),
 • Odd. klinickej a radiačnej onkológie (počas podávania chemoterapie),
 • Národná transfúzna služba (počas prevádzky NTS),
 • Dialýza (počas prevádzky dialýzy),
 • Pohotovosť pre dospelých (počas prevádzky pohotovosti),
 • Pohotovosť pre deti a dorast (počas prevádzky pohotovosti),
 • Neurologická pohotovosť (počas prevádzky pohotovosti),
 • Gynekologická pohotovosť (počas prevádzky pohotovosti),
 • Urologická pohotovosť (počas prevádzky pohotovosti),
 • Oftalmologická pohotovosť (počas prevádzky pohotovosti),
 • ORL pohotovosť (počas prevádzky pohotovosti).

 

Na stiahnutie


Vytlačiť