Ambulantná pohotovosť

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

1142 obrazok 1 jpg

1142 obrazok 1 jpg
pevný bod pre okresy Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto

NOVÉ PRIESTORY – prízemie detskej polikliniky (budova B oproti hlavnej poliklinike, vchod cez hlavný vstup na detské oddelenie)

PREVÁDZKOVÉ HODINY

po – pia    16:00 – 22:00
so – ne        7:00 – 22:00
sviatky         7:00 – 22:00

Po 22:00 h ošetria detských pacientov lekári na oddelení pediatrie FNsP Žilina.

KONTAKT
tel. č.    +421 41 5110 855
email   

ROZPISY SLUŽIEB

 
1938 1143 obrazok 2 jpg jpg 1144 obrazok 3 jpg

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

1142 obrazok 1 jpg

1142 obrazok 1 jpg
pevný bod pre okres Žilina

APS sa nachádza v pôvodných priestoroch – ambulancia vedľa hlavného vstupu do gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu (budova L)

PREVÁDZKOVÉ HODINY

po – pia    16:00 – 22:00
so – ne        7:00 – 22:00
sviatky         7:00 – 22:00

Po 22:00 h ošetria  pacientov lekári na urgentnom príjme FNsP Žilina.

KONTAKT
tel. č.    +421 41 7233 383
email   

ROZPISY SLUŽIEB

 

1145 obrazok 4 jpg

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR bude od 1. júla prevádzkovať ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  pre dospelých – pevný bod pre okres Žilina - a taktiež pre deti a dorast – pevný bod pre okresy Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto. Pôvodný názov Lekárska služba prvej pomoci sa na základe novely zákona mení na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

 

Pre dospelých sa APS nachádza v pôvodných priestoroch vedľa pavilónu gynekológie a pôrodníctva, pre deti a dorast v novovytvorených ambulanciách na prízemí detskej polikliniky. Detskí pacienti už nebudú musieť chodiť z jedného miesta na druhé. Nie je potrebné prevážať deti na vozíkoch či prechádzať pešo celým areálom, ďalšiu starostlivosť poskytne v prípade potreby hospitalizácie oddelenie pediatrie len o pár poschodí vyššie.

 

Výhodou APS v organizácii nemocnice je predovšetkým kontinuita v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pre pacienta je zabezpečená prednemocničná i nemocničná starostlivosť pod jednou strechou a okamžite sú poskytnuté všetky prípadné vyšetrenia, ako napríklad röntgen či CT. K dispozícii je jednotný informačný systém zjednodušujúci komunikáciu a prístup k informáciám pre lekárov, čím sa minimalizuje počet duplicitných vyšetrení.

 

Pohotovosti poskytnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 h.

 

Ambulantnú pohotovosť pacienti vyhľadajú v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, kedy nemusí byť život v priamom ohrození, ako napríklad slabá alergická reakcia, horúčka či ošetrenie malých rán. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách.

 

V prípade náhlych a život ohrozujúcich stavov, ako je strata vedomia, krvácanie, vážny úraz, bolesť v hrudníku a pod., je potrebné navštíviť urgentný príjem.

 

Po 22. hodine môžu pacienti s vážnymi problémami, ktoré nedokáže vyriešiť v bežných ordinačných hodinách všeobecný lekár, navštíviť urgentný príjem, detských pacientov ošetria lekári na detskom oddelení.

 

Pohotovosť APS je len ambulantná, to znamená, že nebude výjazdová. Každý deň je však k dispozícii nepretržite rýchla lekárska pomoc a rýchla zdravotná pomoc, ktoré si môžu pacienti privolať prostredníctvom tiesňovej linky 112 alebo 155.