Geriatrická ambulancia

 

Primárka

MUDr. Ingrid Šúleková, MPH

041 5110 655

Zástupkyňa primárky

MUDr. Zuzana Behulová

041 5110 655

Lekár

MUDr. Poradovská Terézia

 

Sestra

Hrdináková Veronika, DiS.

041 5110 655

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)

 

Ordinačné hodiny:

Streda        0900 – 1300
Piatok 0900 – 1300

   

Na geriatrickú ambulanciu patria pacienti od 65 rokov. Na vyšetrenie je potrebné priniesť preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, odporúčanie od ošetrujúceho lekára.


Vytlačiť