Kontakty

Primárka

MUDr. Ingrid Šúleková, MPH

041 5110 612, 041 5110 613

Zástupkyňa primárky

MUDr. Zuzana Behulová

041 5110 613, 041 5110 741

Vedúca sestra

PhDr. Gabriela Horvátová, DiS.

041 5110 692

Dokumentačná pracovníčka

Gabriela Mičianová

041 5110 735

Lekár

LDCH 2.A: 041 5110 629

LDCH 2.B: 041 5110 741

Sestra

LDCH 2.A: 041 5110 630

LDCH 2.B: 041 5110 740


Vytlačiť