Urogynekologická ambulancia

Lekárka MUDr. Oľga Káčeriková
Sestra Blanka Káčerová
Sestra Bc. Eva Plánková, Mgr. Anna Bitušík, Blanka Káčerová
 
Poskytujeme starostlivosť o pacientky s inkontinenciou, poklesom panvových orgánov, bolesťami v jazve po spontálnom pôrode a bolesťami v podbrušku.
         
Ordinačné hodinyAMBULANCIA
Utorok 1300 – 1530 hod.


Pri vstupe do ambulancie je potrebné predložiť preukaz poistenca.

Vytlačiť