Lekárka       MUDr. Mária Kleinová      0910 224 294
Sestra      Zuzana Rybárová  
 
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D, prízemie)

Vzhľadom na znížený počet personálu a nepriaznivú epidemiologickú situáciu, s ktorou je spojený zvýšený nárast počtu pacientov vyžadujúcich zdravotnú starostlivosť v odbornosti pneumológia a ftizeológia, PĽÚCNE AMBULANCIE FNsP ŽILINA PRACUJÚ V OBMEDZENOM REŽIME.

Za súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácie nie je možné zabezpečiť v doterajšom rozsahu vykonávanie plánovaných a kontrolných pľúcnych vyšetreníVyšetrujeme pacientov, ktorí sú odoslaní na pľúcne vyšetrenie pre akútne vzniknuté ťažkosti, prípadne zhoršenie chronického pľúcneho ochorenia. Každý prípad jednotlivo zhodnotí prítomná lekárka pľúcnej ambulancie.

Vzhľadom na aktuálny stav NEPOSKYTUJEME odkladnú zdravotnú starostlivosť PACIENTOM MIMO OKRESU ŽILINA.

Zdravotné poisťovne odporúčajú nižšie uvedené dostupné pracoviská pneumológie a ftizeológie (vyberte si zoznam poskytovateľov podľa poisťovne, v ktorej ste poistení):
VšZP         Dôvera  ZP        Union  ZP

V priestoroch ambulantného centra pneumológie a ftizeológie je vzhľadom na aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu vstup a počet pacientov regulovaný.

Neodkladní pacienti (z okresu Žilina) sa môžu OBJEDNAŤ na telefónnom čísle +421 910 224 294.

Ordinačné hodiny: 
700 – 730 hod. odbery, hodnotenie výsledkov
730 – 1230 hod. bronchoskopické vyšetrenia (utorok, streda, štvrtok), vyšetrenia pacientov (pondelok a piatok)
1230 – 1300 hod. obed. prestávka
1300 – 1500 hod.        funkčné vyšetrenia pľúc a hodnotenie nálezov a akútne a konziliárne vyšetrenia
1500 – 1530 hod. dezinfekcia

Pokyny k vyšetreniu na pľúcnej ambulancii:
  1. Vopred sa telefonicky objednať na tel. čísle 0910 224 294.
  2. Akútne stavy vybavujeme v priebehu dňa bez objednania.
  3. Pred 1. vyšetrením priniesť výmenný lístok od odosielajúceho lekára + celú zdravotnú dokumentáciu.
  4. Pri kontrolnom vyšetrení výmenný lístok netreba.
  5. Ak bol RTG pľúc realizovaný v inom zariadení ako vo FNsP Žilina priniesť snímky na CD nosiči.
  6. Ak pacient prekonal infekciu Covid -19 treba k vyšetreniu priniesť výsledok krvného obrazu nie starší ako jeden mesiac. Odber krvného obrazu sa realizuje cestou obvodného lekára.
  7. V prípade absolvovania spirometrie prichystať si 1,30 eur – poplatok za jednorazový antibakteriálny a antivírusový filter (nie je hradený zo zdravotného poistenia).