Cytologické labolatórium 041 5110 621
Bioptické laboratórium 041 5110 745
Imunohistochemické laboratórium 041 5110 621
Dokumentačná pracovníčka 041 5110 276