Oddelenie onkológie v žilinskej nemocnici vzdeláva študentov i lekárov

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zriadila na oddelení klinickej a radiačnej onkológie novú edukačnú a seminárnu učebňu. Miestnosť je určená predovšetkým na výučbu vysokoškolských študentov, využívajú ju však aj lekári pri interných vzdelávacích projektoch.

 

FNsP Žilina sa ako fakultná nemocnica aktívne podieľa na vzdelávaní zdravotníkov vo vysokoškolských nelekárskych odboroch. Na oddelení onkológie prebieha výučba študentov v rámci programu Biomedicínske inžinierstvo Žilinskej univerzity v Žiline a Rádiologická technika Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Vysokoškoláci u nás absolvujú každý týždeň štvorhodinové cvičenia. Prvá časť je zameraná na výučbu teoretických vedomostí prostredníctvom odborných prednášok a v druhej časti sa venujeme situáciám priamo z praxe," priblížila primárka žilinskej onkológie Dagmar Sudeková s tým, že na interaktívne ukážky v praktickej časti využívajú tiež nový 70-palcový monitor prepojený s nemocničným informačným systémom. Monitor spolu s kompletnou inštaláciou venovala oddeleniu spoločnosť Autocont, ktorá je dlhoročným partnerom oddelenia klinickej a radiačnej onkológie.

 

2352 fnsp zanova skoliaca miestnost sluzi na vyucbu buducich zdravotnikov i vzdelavanie personalu jpg

 

Nová školiaca miestnosť slúži nielen ako učebňa pre študentov. Priestory využívajú aj samotní onkológovia, ktorí tu každý týždeň organizujú vlastné vzdelávacie semináre či vedomostné minikurzy. „Onkológia je, rovnako ako mnohé ďalšie lekárske odvetvia, tak širokospektrálny a dynamicky sa rozvíjajúci odbor, že je potrebné neustále sa vzdelávať. Moderné medicínske poznatky pribúdajú obrovským tempom, preto máme na oddelení zaužívané realizovať každú stredu semináre, v rámci ktorých si lekári pripravia prednášku na vybranú tému z oblasti onkológie, a tú potom rozdiskutujeme," vysvetlila primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina. Podľa jej slov organizujú na oddelení raz za týždeň i vedomostné minikurzy. „Stretneme sa v seminárnej miestnosti a niektorý z kolegov vždy prezentuje aktuálny onkologický odborný článok, ktorý ho zaujal, a prinesie nám tak podnetné informácie," doplnila D. Sudeková.

 

2353 fnsp zavybavenie venovala onkologii spolocnost autocont jpg

 

Na oddelení klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina sa ročne vzdeláva 70 vysokoškolákov v zimnom a letnom semestri.