Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » Pozri všetky súbory

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download Dátum pridania
T 33123200-0 EKG-BTL-08 LC 1 ks Príslušenstvo ku EKG – Prístr.. stolík 1 ks 2580,00 16.5.2024 20.5.2024 Download 16.05.2024
S 50531200-8 Zabezpečenie BTK strop. statívov – 5 ks a vykonanie el. revízií – odd. ARO + URGENTNÝ PRÍJEM. 2880,00 16.05.2024 21.05.2024 Download 16.05.2024
S 90513200-8 odvoz a odborná likvidácia nebezpečného komunálneho odpadu 9995,00 16.05.2024 21.05.2024 Download 16.05.2024
S 90911300-9 umývanie okien Onkológia 650 14.05.2024 16.05.2024 Download 16.05.2024
S 72000000-5 licencia prístupového modulu značky Entry pre ovládanie do 75 dverí 2493 14.05.2024 16.05.2024 Download 16.05.2024
T 30197644-2 Xerografický papier 1440,00 15.5.2024 17.5.2024 Download 15.05.2024
T 34928110-2 dodanie hliníkového ramena HARMONY 80x45 417 13.05.2024 14.05.2024 Download 14.05.2024
S 45520000-8 prenájom pásového bagra cca. 25 ton vrátane obsluhy a PHM s dopravou 2300 13.05.2024 14.05.2024 Download 14.05.2024
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 1292,77 10.05.2024 14.05.2024 Download 14.05.2024
S 77314000-4 čistenie pozemku pri psychiatrii od náletových drevín 12024 10.05.2024 14.05.2024 Download 14.05.2024
S 35121000-8 prístupový systém pre objekt Chirurgia 3871 09.05.2024 14.05.2024 Download 14.05.2024
T 39512000-4 Plachty elastické s gumičkou 2340,00 13.5.2024 Download 13.05.2024
SP 45000000-7 vysekávanie odskočeného podkladu pred nivelizáciou podkladu - vstup miestnsoť 3,5x7,5m 225,25 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
T 48000000-8 telekomunikačný modul prenosný 2760 09.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
S 35125300-2 rozšírenie hlavného kamerového systému 2460 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
SP 45316100-6 výmena núdzových svietidiel 9532,90 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
SP 45310000-3 rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie 14780,23 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
SP 45410000-4 omietkarské práce v býv. budove NTS 14971,01 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
SP 45261900-3 odstránenie havarijného stavu strechy LDCH 3485,36 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
SP 45422000-1 montáž okna na recepciu 867,58 10.05.2024 10.05.2024 Download 10.05.2024
T 33191100-6 kontajnerova vaňa, sada pre Acculan motory/príslušenstvo, veko kontajnera, kennz schild B 2930,10 10.05.2024 15.10.2024 Download 10.05.2024
T 33120000-7 videolaryngoskop Mc Grath 1305,00 10.05.2024 15.05.2024 Download 10.05.2024
T 39221210-2 Taniere porcelárnové hrubostenné do tabletového systému 1215,00 9.5.2024 13.5.2024 Download 09.05.2024
T 33194100-7 Obj.č.MC8202 Duálny ohrev infúznych roztokov, ohrev krvi, nutrič. roztokov & doprava & inštalácia & zaškolenie obsluhy. 1670,00 7.5.2024 9.5.2024 Download 07.05.2024
S 50422000-9 Oprava vŕtacieho systému , oprava batérie Acculan REF : GA346 výmenným spôsobom . 1836,00 7.5.2024 9.5.2024 Download 07.05.2024
T 44190000-8 stavebný materiál 1001,57 29.04.2024 02.05.2024 Download 02.05.2024
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 282,47 02.05.2024 02.05.2024 Download 02.05.2024
T 38519000-6 camera axicam + camera adapter 1291,50 02.05.2024 06.05.2024 Download 02.05.2024
T 48322000-1 Speckletracking ĽK - pre echokardiokraf Vivid E90 5 633,33 2.5.2024 6.5.2024 Download 02.05.2024
S 50712000-9 výroba a výmena deformovaných krídel šachtových dverí - kuchyňa 1150 30.04.2024 02.05.2024 Download 02.05.2024
S 45452100-1 čistenie schodov pomocou vysokého tlaku vody v areáli FNsP Žilina 310 30.04.2024 02.05.2024 Download 02.05.2024
T 39525800-6 Poťahy na mopy 22 362,50 30.04.2024 15.05.2024 Download 30.04.2024
T 31440000-2 acculan kryt na batérie 4 287,96 30.04.2024 03.05.2024 Download 30.04.2024
S 79710000-4 Inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému a elektronickej požiarnej signalizácie do býv. budovy NTS 4336,53 29.04.2024 30.04.2024 Download 30.04.2024
T 33167000-8 operačna lampa + stojan 2 470,00 29.04.2024 02.05.2024 Download 29.04.2024
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 232,09 26.04.2024 29.04.2024 Download 29.04.2024
T 31681410-0 elektroinštalačný materiál 2967,75 26.04.2024 29.04.2024 Download 29.04.2024
S 77211500-7 ošetrenie drevín v areáli FNsP Žilina 8865 26.04.2024 29.04.2024 Download 29.04.2024
S 90500000-2 Vyčerpanie objemu a prečistenie ČOV v CPLDZ 95,20 19,04 24.04.2024 Download 29.04.2024
T 39525800-6 - Handry na čistenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Handry 11410,00 26.4.2024 6.5.2024 Download 26.04.2024
S 50420000-5 Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení RESEKTOSKOPOV OLYMPUS: 1./ A22021A : Výmena vonk.plášť, 27 Fr. 2 ventily, rotač. :1 ks 2./ A22041A : Výmena vnútorný plášť, 24Fr. na 27Fr. 1837,13 25.4.2024 29.4.2024 Download 25.04.2024
S 50420000-5 Opravu a údržbu lekárskeho zariadenia Ventilátora Maquet Servo- i, s.n. 92543, vrátane náhradných dielov, výmeny údržbovej sady a záložných batérií, dopravy, práce. 2294,10 25.4.2024 29.4.2024 Download 25.04.2024
T 33124100-6 – Diagnostické prístroje BODYPLETYZMOGRAF S PRÍSLUŠENSTVOM 69612,33 25.04.2024 31.5.2024 Download 25.04.2024
S 71356300-1 technická prehliadka priestorov a kontrola existujúcich zabezpečovacích prostriedkov v areáli v nemocnici 4800 25.04.2024 25.04.2024 Download 25.04.2024
S 50531200-8 Zabezpečiť BTK na dvojramenných strop statívoch 2975,00 24.04.2024 30.04.2024 Download 24.04.2024
T 39525800-6 Poťahy na mopy 1715,00 24.4.2024 26.4.2024 Download 24.04.2024
T 33124100-6 videolaryngoskop 1305,00 24.04.2024 26.04.2024 Download 24.04.2024
T 31681410-0 elektroinštalačný materiál 2062,24 18.04.2024 24.04.2024 Download 24.04.2024
T 33124100-6 exalt model b single use ronchoscope large 1835,00 23.04.2024 25.04.2024 Download 23.04.2024
T 39173000-5 Regálový systém pre sklad potravín 4890,00 23.4.2024 25.4.2024 Download 23.04.2024

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 76 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena