Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 90520000-8
Názov predmetu zákazky: Odvoz a likvidácia odpadu
Predpokladaná hodnota: 2999,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 25.5.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 31.5.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena