Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 39112000-0
Názov predmetu zákazky: Kancelárske stoličky
Predpokladaná hodnota: 11 660,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 16.03.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 30.03.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena