Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 33947000-0
Názov predmetu zákazky: Podložky pod telá
Predpokladaná hodnota: 66284,10 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 23.2.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 06.03.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena