Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 71240000-2
Názov predmetu zákazky: Vypracovanie osvedčených realizačných projektov
Predpokladaná hodnota: 2800,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 8.3.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 10.3.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena