Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 34928110-2
Názov predmetu zákazky: inštalácia distačného radaru ako náhrada za nefunkčnú sľučku závory
Predpokladaná hodnota: 443,60 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 06.03.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 08.03.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena