Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 42415100-9
Názov predmetu zákazky: Paletové vozíky
Predpokladaná hodnota: 1058,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 7.3.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 9.3.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena