Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 50400000-9
Názov predmetu zákazky: Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení– Oprava svetelného zdroja CLV-190 dodaním XENÓN. LÁMP MAJ -1817, pre endoskopy EVIS EXERA III, odskúšanie, doprava, práca : 3 kompl
Predpokladaná hodnota: 3290,50 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 6.2.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 8.2.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena