Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 44112430-1
Názov predmetu zákazky: úprava krovu a strešnej krytiny na mieru, výrobu žľabov a zvodov na nadstrešením pred bočným vchodom LDCH FNsP Žilina
Predpokladaná hodnota: 1201 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 01.02.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 03.02.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena