Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 50400000-9
Názov predmetu zákazky: Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení– videokolonoskopu CF-H 185, v. č. 2721172 OLYMPUS, diagnostika, ND, práca : 1 kompl
Predpokladaná hodnota: 5029,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 1.2.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 3.2.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena