Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 50421000-2
Názov predmetu zákazky: Oprava a údržba lekárskeho zariadenia Monitora B-40 v. č. SKZ181901071WA : 1 ks, diagnostika vady, testovanie, ND, doprava, strata času, práca
Predpokladaná hodnota: 1100,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 25.1.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 27.1.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena