Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » s

s
CPV: 50420000-5
Názov predmetu zákazky: Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení Resektoskopu / pracovnej časti WA22066A: 1 ks, Resektoskopu / teflonovej časti A22041A, OLYMPUS : 1 ks diagnostika ND, práca,
Predpokladaná hodnota: 2300,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 25.1.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 27.1.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena